Grad Leskovac ima jednake ili slične nepravilnosti koje imaju druge jedinice lokalne samouprave

18. septembar 2018. godina
Grad Leskovac ima jednake ili slične nepravilnosti koje imaju druge jedinice lokalne samouprave

„Grad Leskovac je primer kako je, nakon sprovedene revizije završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja za 2015. godinu, u odazivnom izveštaju ovaj grad otklonio sve otkrivene nepravilnosti. Po tom osnovu je primer drugim jedinicama lokalne samouprave“, rekao je predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović, predstavljajući Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Leskovca za 2015. godinu i reviziju odazivnog izveštaja za 2017. godinu.

On je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije, održanoj u Leskovcu, naglasio da su nepravilnosti koje su revizori utvrdili tokom revizije Grada Leskovca uglavnom jednake ili slične nepravilnostima koje imaju druge jedinice lokalne samouprave.

„Nepravilnosti, zbog kojih je DRI u izveštaju dala mišljenje sa rezervom, se odnose na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, što znači da nije funkcionisala interna kontrola. Druga nepravilnost je plaćanje iz budžeta za usluge za koje prethodno nisu zaključeni ugovori. I treća se odnosi na javne nabavke“, rekao je dr Pejović.

On je najavio da će DRI od naredne godine započeti i sprovođenje zasebne revizije pravilnosti poslovanja, pored revizije finansijskih izveštaja i revizije svrsishodnosti poslovanja, kao i da će svaki izveštaj imati sažeto izdanje na jednoj strani. Kombinovane revizije biće rađene samo prema potrebi, na osnovu ocenjenog rizika.

„Cilj je da se postigne da, prema budžetskom kalendaru, revizija finansijskog izveštaja bude sastavni deo završnog računa svakog budžetskog korisnika koji je bio predmet revizije. Provera pravilnosti radiće se prema stepenu rizika „za najrizičnije teme, a svrsishodnost za sistemske probleme koji postoje u državnoj upravi“, istakao je dr Pejović. Po njegovim rečima, DRI će od sledeće godine imati 12, umesto dosadašnja dva tima za reviziju svrsishodnosti.

„U budućim revizijama, pre svega pravilnosti i svrsishodnosti poslovanja, planiraćemo teme od interesa za građane. Bavićemo se pretežno komunalnim temama, temame iz zdravstva, socijalne zaštite, ali i ostalim temama relevantnim za sve zainteresovane strane. Usmeravaćemo revizije na pitanja koja su važna za građane, kako bi se ostvarila vrednost za novac, kroz takozvana 3 E – ekonomičnost, efikasnost i efektivnost“, zaključio je dr Pejović.

On je najavio promene i u organizacionom smislu DRI.

DRI će biti moderna, savremena, efikasna vrhovna revizorska institucija, koja će, iako je poslednja obnovljena u Evropi, moći ravnopravno da se takmiči sa drugim VRI u razvijenim zemljama, rekao je predsednik DRI.

Na sednici je održana i rasprava o sektorskim izveštajima DRI koji su predstavljeni na 52. sednici Odbora održanoj u Subotici. Takođe, razmatran je i Izveštaj o radu DRI za 2017. godinu.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić je rekla da je Odbor dužan da sednice održava izvan sedišta Skupštine Srbije, odnosno da gostuje u lokalnim samoupravama.

„Izabrali smo Leskovac zato što je to jedan od najboljih primera sređivanja javnih finansija kada su u pitanju izveštaji DRI“, naglasila je dr Tomić.

Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović je istakao da održavanje sednice Odbora za finansije u ovom gradu pokazuje nameru Narodne skupštine, DRI i Grada Leskovca da svoj rad učine transparentnim.

„Grad Leskovac se odgovorno odnosi prema trošenju javnih sredstava. Izveštaj o reviziji nije pokazao ni nenamensko ni nezakonito trošenje javnih sredstava, a sve nepravilnosti su otklonjene u propisanom roku, poručio je Cvetanović.

Prisustvo predstavnika Državne revizorske institucije na sednici Odbora u Leskovcu podržao je projekat koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a za koji ekspertsku i finansijsku podršku pruža Švajcarska Vlada.