Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Sofiji

15. maj 2018. godina
Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Sofiji

Delegacija Državne revizorske institucije koju je predvodio predsednik i generalni državni revizor Dr Duško Pejović učestvovala je danas na konferenciji na visokom nivou ’’Uloga vrhovnih revizorskih institucija u jačanju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru’’, koju je organizoala Nacionalna kancelarija za reviziju Bugarske u okviru bugarskog predsedavanja Savetom Evropske Unije.

Konferenciji su prisustvovali čelnici i predstavnici 26 evropskih VRI, uključujući 19 država članica, čelnike VRI država kandidata i potencijalnih kandidata i predsednika Evropskog revizorskog suda, Klausa Hajnera Lenea.

Konferenciju su otvorili Cvetan Cvetkov, predsednik Nacionalne kancelarije za reviziju Bugarske; Ljiljana Pavlova, ministar za bugarsko predsedavanje Savetom EU za 2018 i Marija Ilijeva, predsednik Pododbora za odgovornost javnog sektora, u okviru Odbora za budžet i finansije bugarskog parlamenta.

Dalji program obuhvatio je četiri panela u okviru kojih se diskutovalo o institucionalnoj nezavisnosti kao ključnom faktoru za efektivnost VRI, o revizijama orijentisanim ka vrednostima, o administrativnim kapacitetima modernizacije VRI, kao i o komunikaciji sa zainteresovanim stranam i povećanju poverenja građana.

Govoreći u okviru drugog panela, Dr Pejović je istakao da vrhovne revizorske institucije služe kao važni stubovi nacionalnih demokratskih sistema i igraju ključnu ulogu u jačanju učinka javnog sektora, ističući načela dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti. Uzimajući u obzir povećano intersovanje spoljnih i unutrašnjih zainteresovanih strana i sve veći opseg revizijskih usluga koje pružaju VRI, postoji sve veći izazov pokazivanja vrednosti i koristi koje VRI pruža. Odgovor i reagovanje na okruženje koje se menja i na očekivanja zainteresovanih strana predstavljaju ključni činilac za kreiranje pozitivne razlike u životima građana.

Konferencija je jedan od značajnijih događaja u kalendaru bugarskog predsedavanja Savetom Evropske unije koji je omogućio razmenu iskustava između država članica EU i država Zapadnog Balkana, kao i isticanje evropske perspektive Zapadnog Balkana.

U okviru same konferencije, predsednik Institucije i generaln državni revizor, primio je brojne čestitke i želje za uspešan dalji rad. Pored toga, na marginama konferencije, dobijeni su mnogi predlozi za bilateralnu i multilateralnu saradnju.