DRI nije u vanrednoj kontroli Srpskog pokreta Dveri

25. januar 2019. godina
DRI nije u vanrednoj kontroli Srpskog pokreta Dveri

Državna revizorska institucija (DRI) je najviši državni organ revizije javnih sredstava i protivi se upotrebi njenog imena od bilo koga i u bilo kakve dnevnopolitičke svrhe.

DRI demantuje navode lidera Srpskog pokreta Dveri Boška Obradovića da u ovom trenutku ispituje delovanje ove političke stranke. Naime, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Srpskog pokreta Dveri za 2017. godinu je završen 23. novembra prošle godine i objavljen na sajtu DRI.

Osim Izveštaja o reviziji Srpskog pokreta Dveri, DRI je tokom prošle godine, u skladu sa Programom revizije za 2018. godinu, sprovela reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja još četiri političke partije. U prethodnom periodu revidirano je 16 finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja drugih političkih partija i svi izveštaji revizije su objavljeni na našem zvaničnom sajtu. Kod svih revidiranih partija revizija je izvršena jedanput.

Demantujemo i tvrdnje Boška Obradovića da DRI vanrednim kontrolama ispituje finansijsko poslovanje stranke, i da, pritom, prekoračuje ovlašćenja. Revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Srpskog pokreta Dveri je sprovedena na osnovu Programa revizije DRI za 2018. godinu, a koji je usvojen još krajem 2017. godine. Takođe, DRI napominje da prilikom obavljanja revizije ove političke organizacije nije prekoračila ovlašćenja, jer je reviziju sprovela u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima.

Reviziju finansijskih izveštaja parlamentarnih stranaka sprovodimo svake godine na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, a tačno je da se revizija političkih partija predviđa i Akcionim planom za Pregovaračko poglavlje 23, u delu borbe protiv korupcije, kao i Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. godine.