Ivica Gavrilović

Ivica Gavrilović je rođen 28. oktobra 1976. godine u Aranđelovcu.

Diplomirao je na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 2008. godine je stekao zvanje Specijalista za eksternu državnu reviziju. Stekao je i sertifikate o zvanju državni revizor i ovlašćeni državni revizor izdate od strane Državne revizorske institucije, i ovlašćeni računovođa, izdat od Saveza računovođa i revizora Srbije.

Ima više od 15 godina radnog iskustva, a prvi radni odnos zasnovao je 2000. godine u Ratnoj mornarici u Tivtu gde je obavljao poslove u okviru finansijske službe. Od 2005. do 2010. godine radio je u Vojnobezbednosnoj agenciji, kao referent finansijske službe do 2009. godine, a od 2009. godine kao rukovodilac grupe za finansije. U periodu od 2007. do 2008. godine radio je i na poslovima vođenja poslovnih knjiga preduzetnika.

Kao državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji zaposlen je od 2010. godine. U periodu od 2011. do 2012. godine radio je kao državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Republike Srbije; od 2012. do 2013. kao državni revizor u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog osiguranja, a od 2013. godine kao ovlašćeni državni revizor. Za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta imenovan je 2016. godine. Zbog organizacionih promena, Savet Državne revizorske institucije doneo je odluku da Ivica Gavrilović od 2019. godine nastavlja sa radom kao vrhovni državni revizor u Sektoru broj 5.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.