Obaveštenje

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak (Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-801/2020-08 od 12. juna 2020. godine) – prema šiframa prijave po javnom konkursu objavljenom u listu „Poslovi“ broj 886 od 17. juna 2020. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak (Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-831/2020-08 od 19. juna 2020. godine) – prema šiframa prijave po javnom konkursu objavljenom u listu „Poslovi“ broj 887 od 24. juna 2020. godine, možete preuzeti ovde.

Otvoreni konkursi

Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-831/2020-08 od 19. juna 2020. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst javnog konkursa.
Obrazac prijave za radno mesto br.1.
Obrazac prijave za radno mesto br.2.
Obrazac prijave za radno mesto br.3.
Obrazac prijave za radno mesto br.4.
Obrazac prijave za radno mesto br.5.
Obrazac prijave za radno mesto br.6.
Obrazac prijave za radno mesto br.7.
Obrazac prijave za radno mesto br.8.
Obrazac prijave za radno mesto br.9.
Oglas o javnom konkursu je objavljen u publikaciji “Poslovi” broj 887 od 24. juna 2020. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 2. jula 2020. godine.

Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-801/2020-08 od 12. juna 2020. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst javnog konkursa.
Obrazac prijave za radno mesto br.1.
Obrazac prijave za radno mesto br.2, u Kragujevcu.
Obrazac prijave za radno mesto br.2, u Nišu.
Obrazac prijave za radno mesto br.3.
Obrazac prijave za radno mesto br.4.
Oglas o javnom konkursu je objavljen na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i intranet stranici Državne revizorske institucije na dan 17. juna 2020. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 2. jula 2020. godine.