Otvoreni konkursi

Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-2306/2019-08 od 26. novembra 2019. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst javnog konkursa.
Obrazac prijave za radno mesto br.1.
Obrazac prijave za radno mesto br.2.
Obrazac prijave za radno mesto br.3.
Obrazac prijave za radno mesto br.4.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i intranet stranici Državne revizorske institucije na dan 4. decembra 2019. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 12. decembra 2019. godine.

Obaveštenje

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak u Državnoj revizorskoj instituciji po javnom konkursu od 4. decembra 2019. godine, možete preuzeti ovde.

Listu kandidata koji su ispunili merila za izbor po javnom konkursu od 25. septembra 2019. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak u Državnoj revizorskoj instituciji po javnom konkursu od 25. septembra 2019. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak u Državnoj revizorskoj instituciji po internom konkursu od 18. septembra 2019. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata izabranih u Državnoj revizorskoj instituciji po sprovedenom internom konkursu od 15. avgusta 2019. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 15. avgusta 2019. godine, možete preuzeti ovde.