Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - osiguranje vozila i lica (01-16) 12.02.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - osiguranje vozila i lica (01-16) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Model ugovora o osiguranju motornih vozila - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje1 o produžetku roka za dostavljanje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje2 o produžetku roka za dostavljanje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje1 konkursne dokumentacije - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje2 konkursne dokumentacije - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluka o dodeli ugovora - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (osiguranje motornih vozila partija 1) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (osiguranje lica partija 2) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.
2 Pregovarački postupak bez objaljivanja javnog poziva Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva - Stručna literatura "Računovodstvena praksa" (JN 02-16) 04.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva - Stručna literatura "Računovodstvena praksa" (JN 02-16) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o pokretanju postupka - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
3 Centralizovane javne nabavke Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke CJN 04/14 – za nabavku usluga interneta 08.03.2016

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

4 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluga - održavanje fotokopir i faks aparata (04-16) 04.04.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - usluga – održavanje fotokopir i faks aparata (04-16) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde.
5 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - materijal i inventar za održavanje higijene (03-16) 08.04.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - dobra - materijal i inventar za održavanje higijene (03-16) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
6 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - toneri (05-16) 04.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - dobra - toneri (05-16) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje 1 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje 2 konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora za partiju 1 možete preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka za partije 2 i 3 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2 i 3 možete preuzeti ovde.
7 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluga - održavanje fotokopir i faks aparata (06-16) 23.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - usluga – održavanje fotokopir i faks aparata (06-16) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora za partiju 1 možete preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka za partije 2 i 3 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2 i 3 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 možete preuzeti ovde.
8 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - toneri (07-16) 30.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - dobra - toneri (07-16) - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora za partiju 1 možete preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka za partiju 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 možete preuzeti ovde.
9 Centralizovane javne nabavke Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke CJN 1/14 - Nabavka usluga mobilne telefonije 13.06.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
10 Centralizovane javne nabavke Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke CJN 10/15 - Nabavka storage uređaja, Partija 9 14.06.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
11 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobra - toneri za fotokopir aparate Develop Ineo (08-16) 26.07.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - dobra - toneri za fotokopir aparate Develop Ineo - Dokumentaciju možete preuzeti ovde .

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluka o dodeli ugovora - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.
12 Centralizovane javne nabavke Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke CJN 05/16 – za nabavku usluga osiguranja imovine 18.07.2016

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

13 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluga - održavanje fotokopir aparata (09-16) 29.07.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - usluga – održavanje fotokopir aparata - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produžetku roka - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluka o dodeli ugovora - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.
14 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - dobara - softveri za računare i servere (10-16) 14.09.2016 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - dobara - softveri za računare i servere - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 možete preuzeti ovde.
15 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 08/2016 – za nabavku usluga interneta 31.12.2016 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
16 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2016 – za nabavku usluga mobilne telefonije 31.12.2016 Оbaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Јавне набавке (до 2015)

На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4803/2015-09/11 од 22.12.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мрежне опреме (означеног као ЈН 11/15).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4803/2015-09/10 од 11.12.2015. године, објављује се Одлука о обустави поступка јавне набавке мрежне опреме (означеног као ЈН 11/15).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-1065/2015-09/4 од 12.03.2015. године, објављује се Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда - стручна литература-рачуноводствена пракса, уз конкурсну документацију.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4060/2015-09/23 од 16.11.2015. године, објављује се Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 4.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4407/2015-09/7 од 18.11.2015. године, објављује се Одлука о додели уговора за Партију 1 и Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 2.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4807/2015-09/11 од 11.12.2015. године, објављује се Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 12/15 (набавка добара софтвера за рачунарску опрему).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-3980/2015-09/8 од 21.10.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности означене као ЈН 06/15 (добра - мрежна опрема).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4060/2015-09/26 од 26.11.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 - Партија 4 (добра – софтвери за рачунарску опрему - софтвер за оперативни систем).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4407/2015-09/9 од 26.11.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности означене као ЈН 09/15 - Партија 2 (добра – мрежна опрема, уређај за бежичну комуникацију за унутрашњу монтажу са интегрисаним антенама).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4631/2015-09/9 од 24.11.2015. године, објављује се Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке рачунарске опреме - лаптоп рачунара, означене као ЈН 10/15.


Позив за достављање понуда (до 2015)


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-404-4803/2015-09/3 од 30.11.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – мрежна опрема, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.

- Одговор на постављенo питање ЈН 11/15, можете преузети овде.

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку мрежне опреме, ознака из ОРН 30236000 –(разна рачунарска опрема) означену као ЈН 11/15, можете преузети овде.

На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4807/2015-09/3 од 30.11.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – софтвер за рачунарску опрему, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.

- Одговор на постављенo питање ЈН 12/15, можете преузети овде.

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку софтвера за рачунарску опрему, ознака из ОРН 48920000 –програмски пакети) означену као ЈН 12/15, можете преузети овде.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4631/2015-09/4 од 20.11.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – лап топ рачунари, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4407/2015-09/4 од 30.10.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – мрежна опрема, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4060/2015-09/4 од 08.10.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – софтвери за рачунарску опрему, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.
Додатно појашњење везано за наведену јавну набавку можете преузети овде.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-3980/2015-09/4 од 06.10.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – мрежна опрема, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.
- Одлуку о обустави поступка наведене набавке можете преузети овде.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-1652/2015-09/3 од 06.05.2015. године, о покретању поступка јавне набавке - осигурање имовине, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-1185/2015-09/6 од 06.04.2015. године, о покретању поступка јавне набавке - услуга одржавања фотокопир и факс апарата, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-475/2015-09 од 11.02.2015. године, о покретању поступка јавне набавке, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.  1. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга одржавања службених возила, техничког прегледа и других сродних услуга, означену као ЈН 01/15, може се преузети избором на следећи линк.

  2. Одговори на постављена питања јавна набавка мале вредности услуга одржавања службених возила, техничког прегледа и других сродних услуга ЈН 01/15 за партију 3-технички преглед возила, могу се преузети избором на следећи линк.

  3. Одговори на постављена питања јавна набавка мале вредности услуга одржавања службених возила, техничког прегледа и других сродних услуга ЈН 01/15, могу се преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-618/2015-09 од 10.02.2015. године, о покретању поступка јавне набавке, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.

Обавештења о закљученим уговорима (до 2015)

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 02/14 за набавку тонера „HP CE 278“, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН 10/15 за набавку рачунарске опреме - лап топ рачунари, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 09/15 – за набавку мрежне опреме софтверско хардверски додатак за рутер – Партија 1, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за генерисање ASP кода, Партија 2, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за унапређење мејл система, Партија 3, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за подршку корисницима, Партија 1, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за управљање базом података, Партија 5, може се преузети избором на следећи линк.


Одлука о додели уговора за јавну набавку добара - софтвера за рачунарску опрему, у поступку јавне набавке мале вредности означеном као ЈН 07/15, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – батерије, Партија 9, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – фасцикле, Партија 5, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – хефт машине, кламерице, спајалице, лепак и селотејп, Партија 15, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори, Партија 7, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – остали канцеларијски материјал, Партија 17, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15– добара, канцеларијски материјал – спирале и фолије за коричење, Партија 14, које се може преузети избором на следећи линк.Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – CD, USB меморије, тастатуре и мишеви, Партија 8, којa се може преузети избором на следећи линк.Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – материјал за штмпарију и књиговезницу, Партија 13, којa се може преузети избором на следећи линк.Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – табулири и адиг ролне, Партија 12, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, Партија 11, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – обрасци, Партија 10, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 – добара, канцеларијски материјал – боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење, Партија 16, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 за набавку фотокопир папира А3, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 за набавку фотокопир папира А4, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – коверте, Партија 4, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал - материјал за архивирање и паковање, Партија 6, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 01/14 – услуга мобилне телефоније, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 03/15 за набавку горива-бензин, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 03/15 за набавку горива-дизел, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 за набавку тонера ХП 2055, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 05/15 за набавку услуга - осигурања имовине, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 04/15 за набавку услуга одржавање фотокопира и факс апаратa, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН 03/15 за набавку стручне литературе - Рачуноводствена пракса, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке ЦЈН 04/15 за набавку услуга - интернета, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН 03/15 за набавку добара - стручне литературе „Рачуноводствена пракса“, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - одржавања возила марке Шкода за партију 1, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - одржавања возила марке Фиат за партију 2, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - техничког прегледа за партију 3, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - прања возила за партију 4, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 02/15 за набавку услуга - осигурања возила за партију 1, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 02/15 за набавку услуга - осигурања лица за партију 2, којa се може преузети избором на следећи линк.