Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2019 31.03.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za Minolta уређаје, Partija 6 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za HP уређаје, Partija 3 - možete preuzeti ovde.
2 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 7/2019 30.11.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - papir za fotokopiranje A4 80gr/m2, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - fascikle, Partija 5 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači, korektori, Partija 7 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - spirale i folije za koričenje, Partija 14 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - boje za štambilje i frankir mašine, Partija 16 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - materijal za arhiviranje i pakovanje, Partija 6 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - koverte, Partija 4 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - sveske, blokove, stikeri, rokovnici i mape, Partija 11 - možete preuzeti ovde.
3 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 2/2018 01.06.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - pružanje elektronskih komunikacionih usluga - interneta (februar 2020) - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - pružanje elektronskih komunikacionih usluga - interneta (maj/jun 2020) - možete preuzeti ovde.
4 Otvoreni postupak Otvoreni postupak - usluge organizacije prevoza i smeštaja prilikom službenih putovanja u inostranstvo (JN 01-20) 03.06.2020 Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovor na pitanje u vezi sa Konkursnom dokumentacijom možete preuzeti ovde.

Izmena - ispravka tehničke greške u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku označenu kao JN 01/20 možete preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka javne nabavke označene kao JN 01/20 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke označene kao JN 01/20 možete preuzeti ovde.
5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 1/2019 02.10.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - benzin Evro Premium BMB 95, Partija 2 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - Evro Dizel, Partija 3 - možete preuzeti ovde.
6 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 5/2018 09.03.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - Usluge obaveznog osiguranja vozila, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - Usluge kasko osiguranja vozila, Partija 2 - možete preuzeti ovde.
7 Otvoreni postupak Centralizovana javna nabavka CJN 6/2018 31.03.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti, Partija 2 - možete preuzeti ovde.
8 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti JN 03/19 29.05.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja službenih vozila marke "Mazda" - Partija 3 - možete preuzeti ovde.
9 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti JN 05/19 30.11.2020 Obaveštenje 2 o zaključenom ugovoru za usluge održavanja službenih vozila marke "Fiat" - Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja službenih vozila marke "Fiat" - Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja službenih vozila marke "Škoda Fabia" - Partija 2 - možete preuzeti ovde.
10 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 7/2018 02.06.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga mobilne telefonije, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke oznaèene kao CJN 7/2018 - možete preuzeti ovde.
11 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2019 16.08.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga održavanja štampača tipa Minolta, Partija 9, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke oznaèene kao CJN 8/2019 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga održavanja štampača tipa Razno, Partija 13, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke oznaèene kao CJN 8/2019 - možete preuzeti ovde.
12 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 1/2020 30.11.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za Sharp uređaje, Partija 11, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke označene kao CJN 1/2020 - možete preuzeti ovde.
13 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 9/2020 30.11.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja opreme od požara i drugih osnovnih rizika, loma, provalne krađe i izliva vode iz instalacija, bez učešća u šteti, Partija 15, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke označene kao CJN 9/2020 - možete preuzeti ovde.
14 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 7/2020 30.11.2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga održavanja štampača tip CANON, Partija 10, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke označene kao CJN 7/2020 - možete preuzeti ovde.

Javne nabavke - izveštaji o realizaciji ugovora (2020)

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - decembar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - novembar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - novembar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - oktobar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - oktobar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - septembar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - septembar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - avgust 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - avgust 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - jul 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - jul 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - jun 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - jun 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - maj 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - maj 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - april 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - april 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - mart 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - mart 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - februar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - februar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2020. godini - januar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini sa realizacijom - januar 2020. - možete preuzeti ovde.

Ostalo

Usklađeni plan javnih nabavki u 2020. godini - oktobar 2020. - možete preuzeti ovde.

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke, nabavke na koje se zakon ne primenjuje i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci u Državnoj revizorskoj instituciji - možete preuzeti ovde.