kalendar

Kalendar događaja

Zatvori

Vesti i saopštenja

Najava događaja – Državna revizorska institucija domaćin EUROSAI seminara o reviziji opština

05

novembar

Najava događaja – Državna revizorska institucija domaćin EUROSAI seminara o reviziji opština

05. novembar 2018. godina

Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) održaće u Beogradu 5. i 6. novembra 2018. godine seminar o reviziji opština. Domaćin skupa, čija je glavna tema „Finansije lokalnih vlasti – budući izazovi“, biće Državna revizorska institucija.

Državna revizorska institucija predstavila 1000. izveštaj o reviziji

19

oktobar

Državna revizorska institucija predstavila 1000. izveštaj o reviziji

19. oktobar 2018. godina

Državna revizorska institucija (DRI) predstavila je danas 1000. izveštaj o reviziji. Jubilarni izveštaj o reviziji se odnosi na konsolidovane finansijske izveštaje završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Užica za 2017. godinu.

Delegacija DRI učestvovala na radionici o metodologiji revizije u Varšavi

18

oktobar

Delegacija DRI učestvovala na radionici o metodologiji revizije u Varšavi

18. oktobar 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili su državni revizori Aleksandra Marinković Naumovski i Gordana Uzelac, i savetnik Milena Leković učestvovala je na seminaru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) posvećenom metodologiji revizije koji je 16-17. oktobra održan u Varšavi.

Predsednik Institucije, dr Pejović, održao uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora

18

oktobar

Predsednik Institucije, dr Pejović, održao uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora

18. oktobar 2018. godina

Predsednik i generalni državni revizor, dr Duško Pejović, održao je danas u Novom Sadu uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora. Tema ovogodišnje konferencije je: „Izazovi interne revizije, liderstvo, kultura i nezavisnost interne revizije“. Cilj konferencije je da ukaže na izazove koji su povezani i koji prate ova pitanja.