Arhiva najave događaja, 2013. godina

Predstavljanje izveštaja o revizijama koje je Državna revizorska institucija obavila tokom 2013. godine, Četvrtak, 26. decembar 2013. godine, 13.30 sati, Medija centar, sala na prvom spratu, Terazije 3

25. decembar 2013. godina

Državna revizorska institucija će, na konferenciji, predstaviti Izveštaj o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, kao i izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja ministarstava, budžetskih fondova, javnih preduzeća i privrednih društava, gradova i opština, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodne banke Srbije.

Predstavljanje studije Centra za evropske politike „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije – Komparativna studija međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji“, Četvrtak, 29. avgust 2013. godine, 9,30 sati, Narodna skupština, mala plenarna sala, Trg Nikole Pašića 13

28. avgust 2013. godina

Na prezentaciji će govoriti:

  • Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine
  • Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije
  • Dragana Lukić, zamenik direktora Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), USAID
  • Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropsku politiku

Konferencija „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“, Petak, 7. jun 2013. godine, 10,00 sati, Medija centar, Terazije br. 3

06. jun 2013. godina

Cilj konferencije je širenje svesti o značaju saradnje organizacija civilnog društva i građana sa Državnom revizorskom institucijom, radi povećanja odgovornosti i transparentnosti vlasti.

Okrugli sto „O koristima sistema finansijske kontrole“ Utorak, 14. maj 2013. godine, 10,00 sati, Palata „Srbija“, sala „Jugoslavija“ Bulevar Mihajla Pupina br. 2

10. maj 2013. godina

Pravi je trenutak da se osvrnemo na ono što je postignuto, a naročito na ono što bi trebalo da se uradi u bližoj budućnosti, kako bismo doprineli opštem cilju - obezbeđivanju da se javni novac troši na zakonit i propisan način, svrsishodno i sa željenim efektom.