Značajna uloga DRI u unapređenju rodno odgovornog budžetiranja

12. jul 2022. godina
Značajna uloga DRI u unapređenju rodno odgovornog budžetiranja

Republika Srbija je uspešno uspostavila rodno odgovorno budžetiranje, kao i sistem za praćenje ulaganja u rodnu ravnopravnost, rekao je danas dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor.

Na regionalnom sastanku predstavnika vrhovnih revizorskih institucija Srbije, Albanije, Severne Makedonije, Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine održanom u Banja Luci, dr Pejovićje naglasio da DRI značajno doprinosi rodno odgovornom budžetiranju od 2017. godine kroz pojedinačne izveštaje korisnika javnih sredstava, kao i kroz izveštaje o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije.

DRI prati i izveštava o budžetskim korisnicima koji imaju obavezu da u svojim predlozima finansijskih planova planiraju i elemente rodno odgovornog budžetiranja, istakao je dr Pejović.

Na globalnom nivou, prema podacima o ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, od ukupno 69 zemalja koje su izvestile o primeni rodno odgovornog budžetiranja u 2020. godini, Srbija spada u 19 odsto zemalja koje su uspešno uspostavile rodno odgovorno budžetiranje, odnosno imaju sistem za praćenje ulaganja u rodnu ravnopravnost. Srbija je jedna od dve zemlje izvan Evropske unije, koja je uvela rodno odgovorno budžetiranje u Zakon o budžetskom sistemu.

Do sada je značajan broj institucija na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, primenilo rodno odgovorno budžetiranje u svojim budžetskim programima, ciljevima i indikatorima, naglasio je dr Pejović i dodao da je više od 1300 državnih službenica i službenika prošlo obuku za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja.

Republika Srbija je u 2021. godini donela dva važna dokumenta, značajna za uspostavljanje institucionalnog okvira za praćenje ostvarenja Cilja održivog razvoja 5, a to su Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Strategija za rodnu ravnopravnost za period 2021-2030. godine.

Sastanak je organizovan sa ciljem razmatranja mogućnosti za pripremu i sprovođenje paralelne regionalne revizije o napretku u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 – Rodna ravnopravnost. Sprovođenjem ove revizije VRI bi mogle da doprinesu unapređenju rodne ravnopravnosti i položaja žena, muškaraca i posebno višestruko marginalizovanih grupa.

Skup je organizovala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u okviru projekta „Transformativno finansiranje za unapređenje rodne ravnopravnosti: ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na zapadnom Balkanu“ (2020-2024) koji finansira Vlada Švedske- Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).