Predstavnici DRI učesnici vebinara „Upravljanje imovinom javnog sektora i EU integracije“

17. maj 2022. godina
Predstavnici DRI učesnici vebinara „Upravljanje imovinom javnog sektora i EU integracije“

Nikola Stefanović, ovlašćeni državni revizor, Milena Leković i Uroš Marjanović, viši savetnici u reviziji i Ivana Dragosavac, savetnik u reviziji pohađali su danas, ispred Državne revizorske institucije, putem zoom platforme, vebinar „Upravljanje imovinom javnog sektora i EU integracije“, u organizaciji Centra za izuzetnost u finansijama (CEF), vodeće regionalne institucije koja promoviše izgradnju kapaciteta u javnim finansijama širom jugoistočne Evrope.

Na onlajn skupu, putem prezentacija i diskusija, naglašeni su važnost i izazovi povezivanja upravljanja imovinom u javnom sektoru sa okvirom ekonomskog upravljanja EU i usvajanja međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora.

Održavanjem vebinara započeto je sprovođenje programa „Efikasno upravljanje imovinom javnog sektora, koji će da traje tri godine (2022-2024), a koji se odnosi na brojne oblasti upravljanja imovinom u javnom sektoru. Projekat je pripremnim radnjama započet u januaru 2022. godine, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Slovenije. Program će sprovoditi Centar za izuzetnost u finansijama, dok su države na koje je program usmeren zemlje jugoistočne Evrope, odnosno službe javnog sektora, odgovorne za uspostavljanje, sprovođenje i kontrolu reformskih aktivnosti u upravljanju državnom imovinom.

Na vebinaru je učestvovalo 50 predstavnika vrhovnih revizorskih institucija zemalja jugoistočne Evrope.