Predstavnici DRI učesnici radionice u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI

20. jun 2022. godina
Predstavnici DRI učesnici radionice u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI

Ovlašćeni državni revizor Nikola Stefanović, državni revizor Željko Motić i viši savetnik za kontrolu kvaliteta Miloš Mandušić učestvovali su na radionici posvećenoj naučenim lekcijama i daljim koracima u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI (IDI) održanoj od 13. do 17. juna u Oslu, u Norveškoj.

Predstavnici Državne revizorske institucije (DRI) održali su tri prezentacije – „Okvir za merenje učinka vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i upotreba rezultata na primeru DRI Republike Srbije“, „Operativno planiranje i nadzor i izveštavanje na primeru DRI“, kao i „Postignuti rezultati, izazovi i moguća rešenja u budućnosti za DRI“.

Tokom radionice, između ostalog, diskutovano je o situaciji u kojoj se nalaze VRI, o upravljanju rizicima i nadzoru i izveštavanju o ostvarivanju strateškog i operativnog plana VRI, kao i o inovacijama u strateškom planiranju i okviru za merenje učinka VRI.

Radionica je organizovana kao međuregionalni događaj na kome su učestvovali predstavnici Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje VRI iz Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i Afričke organizacije vrhovnih revizorskih institucija za englesko govorno područje (AFROSAI-E).

Program za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI je pokrenut na globalnom nivou i bavi se razvojem institucionalnog kapaciteta i podrškom vrhovnim revizorskim institucijama u strateškom upravljanju radi boljeg učinka VRI. Cilj programa je da pruži podršku vrhovnim revizorskim institucijama u prepoznavanju potreba izgradnje kapaciteta iu planiranju efikasnog strateškog upravljanja.