Predstavnici DRI učesnici „Putujućeg kluba stručnjaka“ EUROSAI

17. jun 2022. godina
Predstavnici DRI učesnici „Putujućeg kluba stručnjaka“ EUROSAI

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na prvom vebinaru „Metode uveravanja u kvalitet revizije“ koji je, u okviru nove Projektne grupe u okviru Strateškog cilja 1 Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), pod nazivom „Putujući klub stručnjaka“, 16. juna 2022. godine organizovala vrhovna revizorska institucija Litvanije, u saradnji sa vrhovnom revizorskom institucijom Izraela.

Prezentacije na temu „Metode uveravanja u kvalitet revizije“ održali su predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Ujedinjenog Kraljevstva, Izraela i Litvanije.

Na skupu je učestvovalo oko 100 predstavnika iz 24 vrhovne revizorske institucije - članica EUROSAI, a 85% učesnika bili su revizori, koji predstavljaju i glavnu ciljnu grupu aktivnosti ove Projektne grupe.

Glavni zadatak novoformirane Projektne grupe je da podstakne neformalnu profesionalnu saradnju među revizorima u vezi sa revizijom i metodologijom revizije. Planira se organizacija vebinara svaka dva meseca, na različite teme od interesa za revizore javnog sektora.