Institut ekonomskih nauka u Beogradu teško kršio obavezu dobrog poslovanja

01. jun 2022. godina
Institut ekonomskih nauka u Beogradu teško kršio obavezu dobrog poslovanja

Državna revizorska institucija sprovela je reviziju pravilnosti poslovanja Instituta ekonomskih nauka u Beogradu i sačinila Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2018. i 2019. godinu i ostvarivanje i raspodelu prihoda za 2019. godinu, broj 400-707/2020-03/11 od 28. decembra 2020. godine.

Odgovorno lice Instituta je u ostavljenom roku dostavilo Odazivni izveštaj, u kome su iskazane preduzete mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Prilikom ocene navedenog izveštaja, Institucija je utvrdila da isti nije verodostojan. Nakon toga izvršena je revizija odazivnog izveštaja.

U Izveštaju o reviziji odazivnog izveštaja Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, kao i Poslerevizionom izveštaju o merama ispravljanja Instituta, utvrđeno je da je nastalo teško kršenje obaveze dobrog poslovanja, jer Institut nije otklonio otkrivenu nepravilnost koja se odnosi na neosnovano dato pravo direktoru Instituta na uvećanje plate po osnovu funkcionalnog dodatka, već je i dalje nastavljeno sa isplaćivanjem dodatka bez pravnog osnova, odnosno na taj način se nezakonito i dalje troše javna sredstva.

Institucija je o teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja Instituta obavestila Narodnu skupštinu Republike Srbije i shodno članu 40. stav 11. tačka 1) Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članu 41. stav 1. Poslovnika o radu Državne revizorske institucije, uputila Upravnom odboru Instituta Zahtev za razrešenje odgovornog lica.

Upravni odbor Instituta nije usvojio zahtev za razrešenje odgovornog lica, odnosno direktora Instituta.

Svi navedeni izveštaji su dostupni na internet prezentaciji Institucije www.dri.rs