Dan DRI – 178 godina od uspostavljanja nadzora nad trošenjem javnih sredstava u Srbiji

26. jul 2022. godina
Dan DRI – 178 godina od uspostavljanja nadzora nad trošenjem javnih sredstava u  Srbiji

Prošlo je 178 godina od kada je 26. jula 1844. godine Zakonom o ustrojstvu osnovana Glavna kontrola – preteča današnje Državne revizorske institucije (DRI). To je značilo da je, u tadašnjoj Kneževini Srbiji, započeo nadzor nad trošenjem javnih sredstava. Zbog toga se 26. jul obeležava kao Dan DRI.

Kako bi bila „stub i branič od pohlepe i nemara onih koji su na vlasti“, osnovana je Glavna kontrola, a njeno osnivanje predviđao je i Sretenjski ustav. Služba, malo mlađa od savremene srpske države, bez obzira na različite sisteme i režime i državni okvir, u kontinuitetu je vodila računa o trošenju državnog novca, sve do osnivanja moderne, nezavisne Državne revizorske institucije.

Iako je menjala organizacione oblike, ova značajna institucija već 178 godina postoji sa istim ciljem - da brine o javnim sredstvima. Nekada računoispitateljima, a danas državnim revizorima zadatak je isti - kontrola trošenja državnih para i upravljanje javnom imovinom.

Danas je DRI, na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom, moderna, transparentna i efikasna institucija koja Narodnoj skupštini, kao i celokupnoj javnosti, pruža nezavisne i objektivne informacije kako se raspolaže novcem poreskih obveznika.

DRI je prihvaćena u ulozi nezavisnog čuvara javnih finansija kojem građani Srbije veruju, naglasio je dr Pejović i dodao da je u nadležnosti DRI više od 11.000 korisnika javnih sredstava, potencijalnih subjekata revizije.

Prateći trendove u svetu, DRI jača sprovođenje revizije svrsishodnosti poslovanja – čiji je cilj ocena da li se sredstva koriste efikasno, efektivno i ekonomično i u skladu sa planiranim ciljevima, i iz godine u godinu povećava broj izveštaja koji se odnose na ovu vrstu revizije, a uvodi i nove vrste revizija u godišnji program.

DRI će nastaviti da bude jaka, nezavisna i stručna institucija, ravnopravna sa drugim vrhovnim revizorskim institucijama u razvijenim zemljama, rekao je dr Pejović.

DRI pruža kvalitetne revizorske usluge, usklađene sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija, radi u interesu poreskih obveznika i na taj način, pomaže naciji da domaćinski troši novac, poručio je dr Pejović.