Demanti DRI povodom pogrešno prenetih informacija u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja Generalnog sekretarijata Vlade za 2021. godinu

11 August 2022.
Demanti DRI povodom pogrešno prenetih informacija u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja Generalnog sekretarijata Vlade za 2021. godinu

Državna revizorska institucija demantuje navode u tekstovima koje su objavili određeni mediji, a u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja Generalnog sekretarijata Vlade, Beograd za 2021. godinu, da „u Bilansu stanja na dan 31. decembra 2021. godine nije iskazano stanje sredstava na dinarskom računu Donatorska sredstva za migrante broj 840-0000003961721-84 u iznosu od 307.000.000 na ekonomskoj klasifikaciji 121700 – Ostala novčana sredstva i nije iskazano stanje na Deviznom računu – konto 121400 u iznosu od 75.000.000 dinara“.

Radi potpunog i istinitog izveštavanja, prenosimo tekst kako je navedeno u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja Generalnog sekretarijata Vlade, Beograd za 2021. godinu:

U Bilansu stanja na dan 31. decembar 2021. godine nije iskazano stanje sredstava na dinarskom računu Donatorska sredstva za migrante broj 840-0000003961721-84 u iznosu od 307 hiljada dinara na ekonomskoj klasifikaciji 121700 – Ostala novčana sredstva i nije iskazano stanje na Deviznom računu – konto 121400 u iznosu od 75 hiljada dinara.

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Generalnog sekretarijata Vlade, Beograd za 2021. godinu je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.