Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2020 31.01.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга обавезног осигурања возила, Партија 1, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 6/2020 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга каско осигурања возила, Партија 2, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 6/2020 - можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2019 06.04.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - папир за фотокопирање А4 80гр/м2, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - хефт машине, кламерице, спајалице, лепк и селотејп, Партија 15 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - спирале и фолије за коричење, Партија 14 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - фасцикле, Партија 5 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори, Партија 7 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - батерије, Партија 9 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - коверте, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - CD-a, USB меморија, тастатура и мишева - Партија 8 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - материјала за архивирање и паковање, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - образаца, Партија 10 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку свески, блокова, стикера, роковника и мапа, Партија 11 - можете преузети овде.
3 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности ЈН 05/19 02.02.2021 Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања службених возила - Партија 2 - можете преузети овде.
4 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2020 05.02.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2020 11.02.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета - можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2019 01.04.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за HP уређаје, Партија 3 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Minolta уређаје, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оргинал тонери за остале уређаје (Brother, DELL, Oliveti, Fujitsu, Nashuatec, OKI, Develop…), Партија 8 - можете преузети овде.
7 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 11/2020 24.03.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде - Партија 1, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести - Партија 2, можете преузети овде.
8 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2019 30.03.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - бензин Evro Premium BMB 95, Партија 2 - можете преузети овде.
9 Отворени поступак Отворени поступак јавне набавке добара - софтвер за Службу за финансије и рачуноводство (36 ЈН 7/21) 22.07.2021 Јавни позив можете преузети овде.

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива за набавку софтвера за Службу за финансије и рачуноводство означену као 36 ЈН -7/21, можете преузети овде.

Јавни позив2 можете преузети овде.

Исправка2 - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива за набавку софтвера за Службу за финансије и рачуноводство означену као 36 ЈН -7/21, можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке, за набавку софтвера за Службу за финансије и рачуноводтсво, означену као 36 ЈН -7/21, можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке, за јавну набавку софтвера за Службу за финансије и рачуноводтсво, спроведену у отвореном поступку јавне набавке, означеном као 36 ЈН -7/21, можете преузети овде.
10 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2019 09.07.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга одржавања штампача типа Minolta, Партија 9, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 8/2019 - можете преузети овде.
11 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2021 01.11.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за набавку добара - оригинал тонери за HP уређаје, Партија 3 - можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за набавку добара - оригинал тонери за Minolta уређаје, Партија 6 - можете преузети овде.
12 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 11/2021 06.12.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - набавка папира за фотокопирање Ballet А4 и HP А3 80гр/м2, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку фасцикли, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку спирала и фолија за коричење, Партија 12 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку оловака, фломастера, маркера, гумица, резача и коректора, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку материјала за архивирање и паковање, Партија 5 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку хефт машина, кламерица, спајалица, лепка, селотејпа, Партија 13 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку свезака, блокова, стикера, роковника и мапа, Партија 10 - можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за набавку коверти, Партија 3 - можете преузети овде.
13 Отворени поступак Отворени поступак јавне набавке добара - сервер (44 ЈН-5/21) 08.10.2021 Јавни позив можете преузети овде.

Јавни позив - пречишћен текст, можете преузети овде.

Исправку - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива за јавну набавку сервера, можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за набавку сервера можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за набавку сервера можете преузети овде.
14 Отворени поступак Отворени поступак јавне набавке добара - софтвер за Службу за финансије и рачуноводство (45 ЈН 7/21) 13.09.2021 Јавни позив можете преузети овде.

Одлуку о доделу уговора за набавку софтвера за Службу за финансије и рачуноводство, можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за јавну набавку софтвера за Службу за финансије и рачуноводство, можете преузети овде.
15 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 9/2020 08.09.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања имовине, Партија 15 - можете преузети овде.
16 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2021 08.09.2021 Обавештење о додели уговора за набавку бензина - можете преузети овде.
17 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2021 08.09.2021 Обавештење о додели уговора за набавку услуга одржавања штампача тип РАЗНО (само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2020. години или је набављена у 2020. години) - можете преузети овде.
18 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2020 08.09.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга одржавања штампача тип CANON, Партија 10, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 7/2020 - можете преузети овде.
19 Отворени поступак Отворени поступак јавне набавке софтвера (софтверске лиценце за удаљен ВПН приступ, лиценце за антивирусни софтвер за радне станице и сервере и софтверске лиценце за унапређење постојећег система електронске поште) - (58 ЈН 06/21) 01.12.2021 Јавни позив можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за јавну набавку софтвера можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2021)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - децембар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - новембар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - октобар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - септембар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - септембар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - август 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - август 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - јул 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јул 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - јун 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јун 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - мај 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - мај 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - април 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - април 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - март 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - март 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - фебруар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - фебруар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - јануар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јануар 2021. - можете преузети овде.

Остало

План јавних набавки за 2021. годину - можете преузети овде.

Прву измену Плана јавних набавки за 2021. годину - можете преузети овде.

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке, набавке на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци у Државној ревизорској институцији - можете преузети овде.