Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2019 31.03.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Minolta уређаје, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за HP уређаје, Партија 3 - можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2019 30.11.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - папир за фотокопирање А4 80гр/м2, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - фасцикле, Партија 5 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори, Партија 7 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - спирале и фолије за коричење, Партија 14 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - боје за штамбиље и франкир машине, Партија 16 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - материјал за архивирање и паковање, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - коверте, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - свеске, блокове, стикери, роковници и мапе, Партија 11 - можете преузети овде.
3 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 2/2018 01.06.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета (фебруар 2020) - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета (мај/јун 2020) - можете преузети овде.
4 Отворени поступак Отворени поступак - услуге организације превоза и смештаја приликом службених путовања у иностранство (ЈН 01-20) 03.06.2020 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одговор на питањe у вези са Конкурсном документацијом можете преузети овде.

Измена - исправка техничке грешке у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку означену као ЈН 01/20 можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке означене као ЈН 01/20 можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке означене као ЈН 01/20 можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2019 02.10.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - бензин Evro Premium BMB 95, Партија 2 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - Evro Dizel, Партија 3 - можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 5/2018 09.03.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - Услуге обавезног осигурања возила, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - Услуге каско осигурања возила, Партија 2 - можете преузети овде.
7 Отворени поступак Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2018 31.03.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести, Партија 2 - можете преузети овде.
8 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности ЈН 03/19 29.05.2020 Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања службених возила марке "Мазда" - Партија 3 - можете преузети овде.
9 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности ЈН 05/19 30.11.2020 Обавештење 2 о закљученом уговору за услуге одржавања службених возила марке "Фиат" - Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања службених возила марке "Фиат" - Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања службених возила марке "Шкода Фабиа" - Партија 2 - можете преузети овде.
10 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2018 02.06.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 7/2018 - можете преузети овде.
11 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2019 16.08.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга одржавања штампача типа Minolta, Партија 9, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 8/2019 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга одржавања штампача типа Разно, Партија 13, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 8/2019 - можете преузети овде.
12 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2020 30.11.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Sharp уређаје, Партија 11, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 1/2020 - можете преузети овде.
13 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 9/2020 30.11.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања опреме од пожара и других основних ризика, лома, провалне крађе и излива воде из инсталација, без учешћа у штети, Партија 15, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 9/2020 - можете преузети овде.
14 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2020 30.11.2020 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга одржавања штампача тип CANON, Партија 10, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 7/2020 - можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2020)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - децембар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - новембар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - новембар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - октобар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - октобар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - септембар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - септембар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - август 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - август 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јул 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - јул 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јун 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - јун 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - мај 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - мај 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - април 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - април 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - март 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - март 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - фебруар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - фебруар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јануар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - јануар 2020. - можете преузети овде.

Остало

Усклађени план јавних набавки у 2020. години - октобар 2020. - можете преузети овде.

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке, набавке на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци у Државној ревизорској институцији - можете преузети овде.