Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - канцеларијски намештај полице (ЈН 01-19) 07.02.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Измена и допуна конкурсне документације - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одговоре на питања у вези са конкурсном документацијом можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
2 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуге организације превоза и смештаја приликом службених путовања у иностранство (ЈН 02-19) 18.02.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
3 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 07.04.2019 Обавештење о закљученом уговору за набавку CD-a, USB меморија, тастатура и мишева, Партија 8 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку материјала за архивирање и паковање, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку коверти, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку папира за фотокопирање А4 80g, Партија 1 - можете преузети овде.
4 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума - одржавање службених возила (ЈН 03-19) 08.03.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 3 и Одлуку о обустави поступка јавне набавке за партије 1 и 2 можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партије 1 и 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 5/2018 29.03.2019 Обавештење о закљученом уговору за услуге обавезног осигурања возила, партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге каско осигурања возила, партија 2 - можете преузети овде.
6 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуге вулканизирања гума (ЈН 04-19) 22.03.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
7 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума - услуге одржавања службених возила (ЈН 05-19) 24.05.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања у вези са конкурсном документацијом можете преузети овде.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о закључењу Оквирног споразума за набавку услуга одржавања возила за Партијe 1 и 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму за набавку услуга одржавања возила за Партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму за набавку услуга одржавања возила за Партију 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.
8 Отворени поступак Јавна набавка бензина у отвореном поступку (ЈН 06-19) 31.05.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
9 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2018 31.03.2019 Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања запослених у случају хирушких интервенција и тежих болести, Партија 2 - можете преузети овде.
10 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 31.05.2019 Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача Тип HP, партија 6 - можете преузети овде.
11 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2019 31.07.2019

Обавештење о закљученом уговору за набавку горива Евро Премиум БМБ 95, Партија 2, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 1/2019 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку горива Евро Дизел, Партија 3, можете преузети овде.

12 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2018 05.07.2019

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 7/2018 - можете преузети овде.

13 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2017 07.07.2019

Обавештење о закљученом уговору за набавку оригинал тонера за HP уређаје, Партија 3 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку оригинал тонера за Minolta уређаје, партија 6 - можете преузети овде.

14 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2019 30.11.2019

Обавештење о закљученом уговору за набавку оригинал тонера за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1, за нове штампаче - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку оригинал тонера за HP уређаје, Партија 3, за нове штампаче - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку оргинал тонера за остале уређаје (Brother, DELL, Oliveti, Fujitsu, Nashuatec, OKI, Develop…), Партија 8 - можете преузети овде.

15 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 2/2019 31.07.2019

Обавештење о закљученом уговору за набавку уређаја за штампање Тип 8, Партија 28 - можете преузети овде.

16 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2019 21.09.2019

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача тип Minolta, Партија 9 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача тип Canon, Партија 10 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача тип разно, Партија 13 - можете преузети овде.

17 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2018 30.08.2019

Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања опреме од пожара и других основних ризика, лома, крађе и излива воде из инсталација, без учешћа у штети, Партија 14 - можете преузети овде.

18 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2019 18.10.2019

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - хефт машине, кламерице, спајалице, лепк и селотејп, Партија 15 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, Партија 11 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - фасцикле, Партија 5 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори, Партија 7 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - батерије, Партија 9 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - остали канцеларијски материјал, Партија 17 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - коверте, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - спирале и фолије за коричење, Партија 14 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку образаца, Партија 10 - можете преузети овде.

19 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуге вулканизирања гума (ЈН 07-19) 31.10.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одговор на постављена питања у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга вулканизирања гума, означеном као ЈН 07/19 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
20 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - набавка софтвера за рачунаре и сервере (ЈН 08-19) 18.11.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 4 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 5 можете преузети овде.
21 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 2/2018 - пружање електронских комуникационих услуга - интернет 30.11.2019 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
22 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2019 30.11.2019

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - боје за штамбиље и франкир машине, Партија 16 - можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2019)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (децембар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (новембар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (новембар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (октобар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (октобар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (септембар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (септембар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (јул 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (јул 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (јун 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (јун 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (мај 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (мај 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (април 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (април 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години (фебруар 2019)- можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (фебруар 2019) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (јануар 2019) - можете преузети овде.