Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања штампача тип Minolta, Партија 8 31.01.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2017 – за набавку бензина evro premium BMВ 95, Партија 2 31.01.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
3 Отворени поступак Јавна набавка услуга осигурања возила (ЈН 01-18) 12.03.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
4 Отворени поступак Јавна набавка услуга осигурања запослених (ЈН 02-18) 30.03.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2015 – за набавку оригиналних тонера за Неwllet-Раскard уређаје, Партија 5 28.02.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 14/2016 – за набавку оригиналних тонера за Minolta уређаје, Партија 1 28.02.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
7 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2016 – за набавку услуга Интернета 30.03.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
8 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2017 – за набавку преносних лаптоп уређаја Тип 2, Партија 21 30.04.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
9 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2017 – за набавку горива evro dizel, Партија 3 31.05.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
10 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 – за набавку папира за фотокопирање А4 80 гр, Партија 1 31.05.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
11 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуге организације превоза и смештаја приликом службених путовања у иностранство (ЈН 03-18) 22.06.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о закључењу оквирног споразума можете преузети овде.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
12 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 – за набавку спирала и фолија за коричење, Партија 14 29.06.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
13 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 – за набавку хефт машина, кламерица, спајалица, лепка и селотејпа, Партија 15 29.06.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
14 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 – за набавку оловки, фломастера, маркера, гумица, резача и коректора, Партија 7 29.06.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
15 Централизоване јавне набавке Централизоване јавне набавке ЦЈН 4/2015 – за набавку тонера за Неwllet-Раскard уређаје, Партија 5 08.07.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
16 Централизоване јавне набавке Централизоване јавне набавке ЦЈН 9/2018 - набавка уређајa за штампање Тип 9 (мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А3 подна), Партија 17 10.07.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
17 Централизоване јавне набавке Централизоване јавне набавке ЦЈН 3/2016 - набавка услуга мобилне телефоније 15.07.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
18 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2017 - набавка тонера за oстале уређаје (Toshiba, Oliveti, Tallygenikom, Nashuatec, Dell), Партија 8 31.08.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
19 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2018 - набавка услуга осигурања опреме од пожара и других основних ризика, лома, крађе и излива воде из инсталација, Партија 14 31.08.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
20 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 - набавка услуга одржавања штампача тип Minolta, Партија 8 31.08.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
21 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 – за набавку коверти, Партија 4 30.09.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
22 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 9/2018 - за набавку радних станица Тип 3, Партија 3 30.09.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
23 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 9/2018 - за набавку уређаја за штампање Тип 3 (црно-бели штампач ласер А4 са могућношћу дуплекс штампе), Партија 11 30.09.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
24 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 9/2018 - за набавку преносних лаптоп уређаја Тип 2, Партија 24 07.10.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
25 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2016 - за набавку услуга симетричног интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада 07.10.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
26 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 9/2018 - за набавку монитора Тип 2, Партија 34 07.10.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
27 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 2/2018 - за набавку електронских комуникационих услуга - интернет 29.11.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
28 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - набавка софтвера (ЈН 04-18) 29.11.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку софтвера за напредну заштиту од злонамерних програма, Партија 2, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку софтвера за канцеларијско пословање, Партија 1, можете преузети овде.
29 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 18/2018 - за набавку путничког возила радне запремине до 1400cm³, Партија 1 31.12.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2018)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (јануар) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (фебруар) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (март) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (април) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (јун) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (септембар) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (октобар) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (новембар) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (децембар) - можете преузети овде.