Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуге осигурања возила и запослених (01-17) 20.02.2017 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених, Партија 2, можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2015 – за набавку евро дизела, Партија 3 28.02.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
3 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 15/2016 – за набавку преносних лап топ уређаја, Партија 19 30.04.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Обавештење2 о закљученом уговору можете преузети овде.
4 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - материјал и инвентар за одржавање хигијене (02-17) 30.11.2017 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Конкурсну документацију, измењену 10. марта 2017. године, можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

Измењено обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 02/17 – за набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2015 – за набавку оргиналних тонера за Неwllet-Раскard уређаје, Партија 5 31.05.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 08/2016 – за набавку услуга интернета 31.05.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
7 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 03/2017 – за набавку бензина evro premium MBM 95, Партија 2 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
8 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку оловки, фломастера, маркера, гумица, резача и коректора, Партија 7 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
9 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку спирала и фолија за коричење, Партија 14 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
10 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2017 – за набавку горива еуро дизел, Партија 3 30.07.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
11 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 –за набавку папира за фотокопирање, Партија 1 30.07.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
12 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 05/2016 – за набавку услуга осигурања имовине, Партија 19 31.07.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
13 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку коверти, Партија 4 31.07.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
14 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку CD-a, USB меморија, тастатура и мишева, Партија 8 31.08.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
15 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку образаца, Партија 10 31.08.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
16 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку свески, блокова, роковника и мапа, Партија 11 31.08.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
17 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2017 – за набавку оргиналних тонера за Minolta уређаје, Партија 6 31.08.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
18 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку материјала за архивирање и паковање, Партија 6 31.08.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
19 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 – за набавку боја за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење, Партија 16 31.08.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
20 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 01/2017 – за набавку тоалетног папира, Партија 2 30.09.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
21 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2017 – за набавку тоалетног папира, Партија 2 29.09.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
22 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - скенери и мрежна опрема (04-17) 13.10.2017 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Појашњење1 конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 04/17 – за набавку скенера и мрежне опреме, Партија 1 скенери, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 04/17 – за набавку скенера и мрежне опреме, Партија 2 мрежна опрема, можете преузети овде.
23 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - систем за евиденцију присуства запослених на раду (03-17) 18.10.2017 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Појашњење1 конкурсне документације можете преузети овде.

Конкурсну документацију, измењену 9.октобра 2017.године можете преузети овде.

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда можете преузети овде.

Појашњење2 конкурсне документације можете преузети овде.

Појашњење3 конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење2 о продужетку рока за достављање понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
24 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку папира за фотокопирање А3 80 гр, Партија 2 31.10.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
25 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку батерија, Партија 9 31.10.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
26 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку фасцикли, Партија 5 31.10.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
27 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку хефт машина, кламерица, спајалица, лепка и селотејпа, Партија 15 31.10.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
28 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку осталог канцеларијског материјала, Партија 17 31.10.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
29 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 01/2017 – за набавку убруса у ролнама, Партија 1 31.10.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
30 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - софтвери за рачунаре и сервере (05-17) 06.12.2017 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Појашњење1 конкурсне документације можете преузети овде.

Конкурсну документацију, измењену 30.11.2017.године можете преузети овде.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети овде

Појашњење2 конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење2 о продужетку рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за софтвер за даљинску подршку корисницима, Партија 2, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за софтвер за напредну заштиту од злонамерних програма, Партија 1, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за софтвер за чување и враћање података са физичких и виртуалних сервера и радних станица, Партија 3, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за софтвер за форматирање, партиционисање и конвертовање дискова, Партија 4, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за софтвер за праћење и прикупљање логова на серверима и мрежним уређајима, Партија 5, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за софтвер за преглед логова на серверима и мрежним уређајима, Партија 6, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за софтвер за праћење активног директоријума, Партија 7, можете преузети овде.
31 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања рачунарске опреме Тип НР, Партија 2 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
32 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања штампача Тип НР, Партија 6 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
33 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања рачунарске опреме Тип Dell, Партија 1 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
34 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања рачунарске опреме Тип разно, Партија 5 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
35 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2017 – за набавку преносних лаптоп уређаја Тип 2, Партија 21 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
36 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2017 – за набавку радних станица Тип 3, Партија 3 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
37 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2017 – за набавку уређаја за штампање Тип 3 (црно-бели штампач ласер А4 са могућношћу дуплекс штампе), Партија 11 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
38 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2017 – за набавку преносних лаптоп уређаја Тип 3, Партија 22 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
39 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2016 – за набавку услуга мобилне телефоније 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
40 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2017 – за набавку монитора Тип 2, Партија 29 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
41 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања УПС уређаја Тип разно, Партија 13 29.12.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.