Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - осигурање возила и лица (01-16) 12.02.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - осигурање возила и лица (01-16) - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Модел уговора о осигурању моторних возила - Документацију можете преузети овде.

Обавештење1 о продужетку рока за достављање понуда - Документацију можете преузети овде.

Обавештење2 о продужетку рока за достављање понуда - Документацију можете преузети овде.

Појашњење1 конкурсне документације - Документацију можете преузети овде.

Појашњење2 конкурсне документације - Документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору (осигурање моторних возила партија 1) - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору (осигурање лица партија 2) - Документацију можете преузети овде.
2 Преговарачки поступак без објаљивања јавног позива Преговарачки поступак без објављивања јавног позива - Стручна литература "Рачуноводствена пракса" (ЈН 02-16) 04.03.2016 Позив за подношење понуда за преговарачки поступак без објављивања јавног позива - Стручна литература "Рачуноводствена пракса" (ЈН 02-16) - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о покретању поступка - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
3 Централизоване јавне набавке Отворени поступак централизоване јавне набавке ЦЈН 04/14 – за набавку услуга интернета 08.03.2016 Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.
4 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуга - одржавање фотокопир и факс апарата (04-16) 04.04.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - услуга – одржавање фотокопир и факс апарата (04-16) - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.
5 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - материјал и инвентар за одржавање хигијене (03-16) 08.04.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - добра - материјал и инвентар за одржавање хигијене (03-16) - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
6 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - тонери (05-16) 04.05.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - добра - тонери (05-16) - Документацију можете преузети овде .

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Појашњење 1 конкурсне документације можете преузети овде.

Појашњење 2 конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за партију 1 можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка за партије 2 и 3 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 3 можете преузети овде.
7 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуга - одржавање фотокопир и факс апарата (06-16) 23.05.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - услуга – одржавање фотокопир и факс апарата (06-16) - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за партију 1 можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка за партије 2 и 3 можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 3 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.
8 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - тонери (07-16) 30.05.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - добра - тонери (07-16) - Документацију можете преузети овде .

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за партију 1 можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка за партију 2 можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка за партију 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.
9 Централизоване јавне набавке Отворени поступак централизоване јавне набавке ЦЈН 1/14 - Набавка услуга мобилне телефоније 13.06.2016 Oбавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
10 Централизоване јавне набавке Отворени поступак централизоване јавне набавке ЦЈН 10/15 - Набавка storage уређаја, Партија 9 14.06.2016 Oбавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
11 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - тонери за фотокопир апарате Develop Ineo (08-16) 26.07.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - добра - тонери за фотокопир апарате Develop Ineo - Документацију можете преузети овде .

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде..

Одлука о додели уговора - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору - Документацију можете преузети овде.
12 Централизоване јавне набавке Отворени поступак централизоване јавне набавке ЦЈН 05/16 – за набавку услуга осигурања имовине 18.07.2016 Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.
13 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуга - одржавање фотокопир апарата (09-16) 29.07.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - услуга – одржавање фотокопир апарата - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - пречишћен текст - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужетку рока - Документацију можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације - Документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - Документацију можете преузети овде.
14 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добара - софтвери за рачунаре и сервере (10-16) 14.09.2016 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - добара - софтвери за рачунаре и сервере - Документацију можете преузети овде.

Kонкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 5 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 4 можете преузети овде.
15 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 08/2016 – за набавку услуга интернета 31.12.2016 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
16 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2016 – за набавку услуга мобилне телефоније 31.12.2016 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Јавне набавке (до 2015)

На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4803/2015-09/11 од 22.12.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мрежне опреме (означеног као ЈН 11/15).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4803/2015-09/10 од 11.12.2015. године, објављује се Одлука о обустави поступка јавне набавке мрежне опреме (означеног као ЈН 11/15).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-1065/2015-09/4 од 12.03.2015. године, објављује се Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда - стручна литература-рачуноводствена пракса, уз конкурсну документацију.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4060/2015-09/23 од 16.11.2015. године, објављује се Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 4.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4407/2015-09/7 од 18.11.2015. године, објављује се Одлука о додели уговора за Партију 1 и Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 2.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4807/2015-09/11 од 11.12.2015. године, објављује се Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 12/15 (набавка добара софтвера за рачунарску опрему).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-3980/2015-09/8 од 21.10.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности означене као ЈН 06/15 (добра - мрежна опрема).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4060/2015-09/26 од 26.11.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 - Партија 4 (добра – софтвери за рачунарску опрему - софтвер за оперативни систем).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4407/2015-09/9 од 26.11.2015. године, објављује се Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности означене као ЈН 09/15 - Партија 2 (добра – мрежна опрема, уређај за бежичну комуникацију за унутрашњу монтажу са интегрисаним антенама).


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4631/2015-09/9 од 24.11.2015. године, објављује се Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке рачунарске опреме - лаптоп рачунара, означене као ЈН 10/15.


Позив за достављање понуда (до 2015)


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-404-4803/2015-09/3 од 30.11.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – мрежна опрема, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.

- Одговор на постављенo питање ЈН 11/15, можете преузети овде.

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку мрежне опреме, ознака из ОРН 30236000 –(разна рачунарска опрема) означену као ЈН 11/15, можете преузети овде.

На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4807/2015-09/3 од 30.11.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – софтвер за рачунарску опрему, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.

- Одговор на постављенo питање ЈН 12/15, можете преузети овде.

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку софтвера за рачунарску опрему, ознака из ОРН 48920000 –програмски пакети) означену као ЈН 12/15, можете преузети овде.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4631/2015-09/4 од 20.11.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – лап топ рачунари, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4407/2015-09/4 од 30.10.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – мрежна опрема, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-4060/2015-09/4 од 08.10.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – софтвери за рачунарску опрему, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.
Додатно појашњење везано за наведену јавну набавку можете преузети овде.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-3980/2015-09/4 од 06.10.2015. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добра – мрежна опрема, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.
- Одлуку о обустави поступка наведене набавке можете преузети овде.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-1652/2015-09/3 од 06.05.2015. године, о покретању поступка јавне набавке - осигурање имовине, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-1185/2015-09/6 од 06.04.2015. године, о покретању поступка јавне набавке - услуга одржавања фотокопир и факс апарата, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-475/2015-09 од 11.02.2015. године, о покретању поступка јавне набавке, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.  1. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга одржавања службених возила, техничког прегледа и других сродних услуга, означену као ЈН 01/15, може се преузети избором на следећи линк.

  2. Одговори на постављена питања јавна набавка мале вредности услуга одржавања службених возила, техничког прегледа и других сродних услуга ЈН 01/15 за партију 3-технички преглед возила, могу се преузети избором на следећи линк.

  3. Одговори на постављена питања јавна набавка мале вредности услуга одржавања службених возила, техничког прегледа и других сродних услуга ЈН 01/15, могу се преузети избором на следећи линк.


На основу Одлуке Државне ревизорске институције 404-618/2015-09 од 10.02.2015. године, о покретању поступка јавне набавке, позивамо Вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, којa се може преузети избором на следећи линк.

Обавештења о закљученим уговорима (до 2015)

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 02/14 за набавку тонера „HP CE 278“, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН 10/15 за набавку рачунарске опреме - лап топ рачунари, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 09/15 – за набавку мрежне опреме софтверско хардверски додатак за рутер – Партија 1, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за генерисање ASP кода, Партија 2, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за унапређење мејл система, Партија 3, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за подршку корисницима, Партија 1, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности означене као ЈН 07/15 – за набавку софтвера за рачунарску опрему – софтвер за управљање базом података, Партија 5, може се преузети избором на следећи линк.


Одлука о додели уговора за јавну набавку добара - софтвера за рачунарску опрему, у поступку јавне набавке мале вредности означеном као ЈН 07/15, може се преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – батерије, Партија 9, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – фасцикле, Партија 5, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – хефт машине, кламерице, спајалице, лепак и селотејп, Партија 15, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори, Партија 7, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – остали канцеларијски материјал, Партија 17, које се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15– добара, канцеларијски материјал – спирале и фолије за коричење, Партија 14, које се може преузети избором на следећи линк.Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – CD, USB меморије, тастатуре и мишеви, Партија 8, којa се може преузети избором на следећи линк.Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – материјал за штмпарију и књиговезницу, Партија 13, којa се може преузети избором на следећи линк.Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – табулири и адиг ролне, Партија 12, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, Партија 11, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – обрасци, Партија 10, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 – добара, канцеларијски материјал – боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење, Партија 16, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 за набавку фотокопир папира А3, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 за набавку фотокопир папира А4, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал – коверте, Партија 4, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 –добара, канцеларијски материјал - материјал за архивирање и паковање, Партија 6, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 01/14 – услуга мобилне телефоније, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 03/15 за набавку горива-бензин, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 03/15 за набавку горива-дизел, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 05/15 за набавку тонера ХП 2055, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 05/15 за набавку услуга - осигурања имовине, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 04/15 за набавку услуга одржавање фотокопира и факс апаратa, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН 03/15 за набавку стручне литературе - Рачуноводствена пракса, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке ЦЈН 04/15 за набавку услуга - интернета, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН 03/15 за набавку добара - стручне литературе „Рачуноводствена пракса“, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - одржавања возила марке Шкода за партију 1, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - одржавања возила марке Фиат за партију 2, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - техничког прегледа за партију 3, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/15 за набавку услуга - прања возила за партију 4, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 02/15 за набавку услуга - осигурања возила за партију 1, којa се може преузети избором на следећи линк.


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 02/15 за набавку услуга - осигурања лица за партију 2, којa се може преузети избором на следећи линк.

Јавне набавке

Није пронађена ниједна јавна набавка.