Државна ревизорска институција

Др Пејовић: Висококвалитетне ревизије позитивно утичу на функционисање јавног сектора

20. мај 2021. година
Др Пејовић: Висококвалитетне ревизије позитивно утичу на функционисање јавног сектора

Државна ревизорска институција (ДРИ) је уложила значајне напоре да обезбеди висококвалитетне ревизије које позитивно утичу на функционисање јавног сектора, рекао је данас др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор на четвртом састанку Дијалога о политици управљања јавним финансијама.

Говорећи о јачању спољног надзора над јавним финансијама на онлајн скупу који је организовало Министарство финансија и Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), др Пејовић је нагласио да су активности у оквиру Програма реформе управљања јавним финансијама усклађене са Стратешким планом ДРИ.

У 2020. години, по речима др Пејовића, ДРИ је израдила укупно 254 ревизорска извештаја међу којима је и Извештај о ревизији Консолидованог извештаја Републике Србије за 2019. годину.

ДРИ је у октобру 2020. године објавила на свом вебсајту Регистар препорука за 2019. годину. У ревизијама, спроведеним у 2019. години, ДРИ је дала 1.970 препорука и то 971 препоруку „првог приоритета“ које се морају спровести у року од 90 дана, 834 „другог приоритета“ које се морају спровести у року до годину дана и 165 препорука „трећег приоритета“ за чије је спровођење потребно до три године, истакао је др Пејовић. Он је додао да проценат извршења препорука првог приоритета износи 87,53%, а да је процена да је извршење свих препорука 75%.

Објављивањем препорука свим заинтересованим странама је омогућено да прате статус сваке препоруке дате у свакој врсти ревизије, свим субјектима, што ће значити афирмацију оних субјеката који спроводе препоруке и подстрек другим субјектима да унапреде спровођење препорука које им је дала ДРИ, рекао је др Пејовић.

У 2020. години поступањем субјеката ревизије по датим препорукама Државне ревизорске институције остварени су финансијски ефекти у износу од 602,32 милиона динара, ефекти по основу усклађивања пословања са прописима за преко 996 милиона динара и евидентирање имовине и обавеза од преко 154 милијарди динара, нагласио је генерални државни ревизор.

По речима др Пејовића, од 2019. године, ДРИ на свом сајту објављује и Одазивне извештаје субјеката ревизије, као и Послеревизионе извештаје из којих је видљиво који субјекти ревизије су отклонили неправилности или несврсисходности, а који то нису учинили.

Када је реч о обухвату јавних средстава ревизијом, ДРИ стратешки планира ревизије на основу вишеструких фактора ризика. Важећи приручници за планирање предвиђају да ДРИ обухвати најмање 70 процената укупног извршења буџета, рекао је др Пејовић и додао да је упракси, обухват у оквиру ревизије завршног рачуна за 2019. годину био 78,9%, а на општем нивоу државе износио је 81%.

Генерални државни ревизор најавио је побољшање ефикасности и квалитета ревизије увођењем софтвера за управљање ревизијама - АМС, којим ће ДРИ дигитализовати своје процесе.

Комплетна верзија софтвера очекује се јуна ове године, након чега ће уследити обука за коришћење софтвера. Употреба оваквог софтвера утицаће на нови, квалитетнији и ефикаснији начин рада ревизорских служби, поручио је др Пејовић.

Подсећања ради, у Извештају Европске комисије о напретку за 2020. годину, је истакнуто да је ДРИ наставила да повећава покривеност и квалитет ревизије јавних средстава, најизраженије кроз повећање броја ревизија сврсисходности спроведених на годишњем нивоу. Подржава се и даље унапређење спровођења препорука ДРИ од стране субјеката ревизије.

Осим о јачању спољног надзора над јавним финансијама, на састанку је било речи и о унапређењу капацитета за буџетско планирање и управљање јавним инвестицијама, ефикасном прикупљању и управљању буџетским средствима, унапређењу буџетске дисциплине и транспарентнијем коришћењу јавних средстава.

Данашњем састанку присуствовали су чланови Радне групе за припрему и праћење спровођења Програма, организације цивилног друштва, представници Делегације Европске уније у Републици Србији, као и представници донаторске заједнице и међународних финансијских институција.