Државна ревизорска институција

ДРИ на саветовању „Здравство – у фокусу“

28. мај 2021. година
ДРИ  на саветовању „Здравство – у фокусу“

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је налазе, закључке и препоруке два извештаја о ревизији сврсисходности пословања које је ДРИ спровела током 2020. године, а који се односе на здравство - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама и Информациона безбедност у здравственим информационим системима, на саветовању које је под називом „Здравство у фокусу“ одржано од 26. до 28. маја у Врњачкој Бањи.

Врховни државни ревизор у Сектору број 3 Снежана Трњаковић је представила најважније налазе и препоруке из извештаја о ревизији финансијских извештаја и ревизије правилности пословања након ревизија спроведених током 2020. године у здравственим установама и Републичком фонду за здравствено осигурање.

Осим налаза и препорука, представници ДРИ представили су учесницима саветовања и иницијативе које је ДРИ поднела у вези са усаглашавањем, допуном или доношењем прописа у овој области које су биле предмет ревизије.

Током дводневног саветовања, разматране су и теме које се односе на актуелности у систему здравствене заштите Републике Србије, дигитализацију здравства, едукацију за менаџмент у здравству, пословање здравствених установа, као и на област јавних набавки.

Саветовање је организовала Комора здравствених установа Србије.