Државна ревизорска институција

ДРИ започела поступак ревизије 111 субјеката јавних средстава

09. фебруар 2022. година
ДРИ започела поступак ревизије 111 субјеката јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ) је започела поступак ревизије 111 субјеката јавних средстава у складу са Програмом ревизије ДРИ за 2022. годину који је усвојио Савет ДРИ 24. децембра 2021. године.

У оквиру првог дела реализације Програма ревизије за 2022. годину, ДРИ је започела поступак ревизије код следећих субјеката јавних средстава:

1.Завршни рачун буџета Републике Србије за 2021. годину

2.Министарство финансија, Београд

3.Министарство одбране, Београд

4.Министарство унутрашњих послова, Београд

5.Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд

6.Генерални секретаријат Владе, Београд

7.Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд

8.Републички завод за статистику, Београд

9.Народна скупштина Републике Србије, Београд

10.Министарство за европске интеграције, Београд

11.Академија струковних студија Београд

12.Академија струковних студија Јужна Србија,Лесковац

13.Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац

14.Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш

15.Академија васпитачко - медицинских струковних студија, Крушевац

16.Канцеларија за управљање јавним улагањима, Београд

17.Академија струковних студија Шабац

18.Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд

19.Град Београд

20.Аутономна покрајина Војводине

21.Град Нови Сад

22.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Београд

23.Општина Уб

24.Општина Рашка

25.Општина Ада

26.Општина Оџаци

27.Општина Кањижа

28.Општина Жабаљ

29.Општина Сента

30.Општина Нова Варош

31.Општина Бела Црква

32.Општина Бач

33.Општина Љубовија

34.Општина Чока

35.Општина Србобран

36.Општина Владичин Хан

37.Општина Димитровград

38.Општина Пландиште

39.Општина Крупањ

40.Општина Опово

41.Општина Варварин

42.Општина Голубац

43.Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, Београд

44.Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација“, Београд

45.Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“, Нови Сад

46.Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“, Београд

47.Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“, Лајковац

48.Јавно комунално предузеће „Ивањица“, Ивањица

49.Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Нови Сад

50.Јавно комунално предузеће „Равно 2014“, Ћуприја

51.Јавно комунално-стамбено предузеће „Александровац“, Александровац

52.Јавно комунално предузеће „Бањско зеленило и чистоћа“, Врњачка Бања

53.Јавно предузеће за комунално-стамбене послове „Комуналац“, Нови Бечеј

54.Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пећинци

55.Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“, Панчево

56.Јавно комунално предузеће „Стандард“, Ада

57.Јавно комунално-стамбено предузеће „Сента“, Сента

58.Јавно комунално предузеће „Енергана“, Сомбор

59.Дом здравља Ваљево

60.Завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Београд

61.Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Београд

62.Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд

63.Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд

64.Министарство здравља, Београд

65.Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Београд

66.Центар за социјални рад општине Рума

67.Универзитетски клинички центар Србије, Београд

68.Центар за социјални рад Града Зрењанина

69.Центар за социјални рад Града Суботице

70.Универзитетски клинички центар Крагујевац

71.Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

72.Дом здравља Бечеј

73.Центар за социјални рад "Колубара", Ваљево

74.Градски центар за социјални рад Града Јагодине

75.Универзитетски клинички центар Ниш

76.Национална служба за запошљавање, Крагујевац

77.Центар за социјални рад Ковин

78.Центар за социјални рад Краљево

79.Клинички центар Крагујевац

80.Центар за социјални рад Чачак

81.Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

82.Центар за социјални рад Пожаревац

83.Завод за јавно здравље Врање

84.Mинистарство привреде, Београд

85.Привредно друштво за пружање услуга „Про Тент“ д. о. о, Обреновац

86.Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд

87.Друштво са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, Голубац

88.Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, Београд

89.Државна лутрија Србије д. о. о, Београд

90.Контрола летења Србије и Црне Горе СМАТСА д. о. о, Београд

91.Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ д.о.о. Дрмно, Пожаревац

92.Аеродроми Србије д. о. о, Ниш

93.Директорат цивилног ваздухопловства Србије, Београд

94.Јавно предузеће „Југоимпорт-СДПР“, Београд

95.Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд

96.Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица

97.Јавна медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, Нови Сад

98.Агенција за привредне регистре, Београд

99.Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа „Trayal корпорација“ акционарско друштво, Крушевац

100.Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд

101.Привредно друштво „Просветни преглед“ д. о. о, Београд

102.Научно-технолошки парк Београд д. о. о, Београд

103.Холдинг компанија „Памучни комбинат Yumco“ акционарско друштво, Врање

104.Институт за стандардизацију Србије, Београд

105.Министарство рударства и енергетике, Београд

106.Привредно друштво за трговину и угоститељство „Колубара-угоститељство“ друштво са ограниченом одговорношћу, Вреоци, Лазаревац

107.Друштво са ограниченом одговорношћу „ПМЦ-инжењеринг за управљање пројектима и извођење грађевинских радова у земљи и иностранству“, Београд

108.Друштво са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса „Гас“, Бечеј

109.Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд

110.Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство „Одржавање и услуге“ друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад

111.Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д. о. о, Београд

С обзиром да је Програм ревизије поверљив, ДРИ ће у току године сукцесивно објављивати преостале субјекте ревизије у складу са издавањем Закључака о спровођењу ревизија.

ДРИ ћe за субјекте из Програма ревизије за 2022. годину спроводити ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања, као и комбиновану ревизију финансијских извештаја и правилности пословања, комбиновану ревизију правилности и сврсисходности пословања и ревизију правилности пословања кроз проверу спровођења датих препорука у претходним извештајима.