Државна ревизорска институција

ДРИ објавила регистар препорука за 2020. годину

16. март 2022. година
ДРИ објавила регистар препорука за 2020. годину

Државна ревизорска институција је у ревизијама спроведеним у 2020. години дала субјектима ревизије 2.155 препорука и објавила их на свом вебсајту у Регистру препорука за 2020. годину. Највише препорука ДРИ је дала у ревизијама финансијских извештаја 1.215, затим у ревизијама правилности пословања 534, у ревизијама сврсисходности пословања 264 препорука, а у комбинованим ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања 142 препорукe.

Од укупно 2.155 препорука, 937 се односе на препоруке „првог приоритета“ и према Закону о Државној ревизорској институцији треба да буду спроведене у року од 90 дана, 1.008 препорука „другог приоритета“ које треба да буду реализоване у року до годину дана и 210 препорука „трећег приоритета“ за чије је спровођење потребно до три године.

Када посматрамо проценат извршења препорука по врстама ревизија, највећи проценат спровођења препорука је, за сада, у ревизијама правилности пословања 92 одсто, а најмањи у ревизијама сврсисходности пословања 50 одсто, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор и додао да је то и очекивано с обзиром да је у ревизијама сврсисходности пословања мањи проценат препорука првог приоритета и да је потребан дужи рок за отклањање системских проблема и узрока проблема обухваћених темом.

Према речима др Пејовића, највећи је проценат извршења препорука првог приоритета, и то 91 одсто.

Када посматрамо препоруке првог и другог приоритета, с обзиром да је прошло годину дана од давања препорука, проценат спровођења препорука је 83 одсто, нагласио је др Пејовић.

Објављивањем препорука, како је истакао др Пејовић, ДРИ је омогућила свим заинтересованим странама да прате статус сваке препоруке дате у свакој врсти ревизије свим субјектима.

Објављивање препорука значи афирмацију субјеката који спроводе препоруке и подстрек другим субјектима да унапреде спровођење препорука које им је дала ДРИ, поручио је др Пејовић.

Регистру препорука може се приступити избором подменија „регистар препорука“ у оквиру менија „ревизије“ на вебсајту ДРИ или путем следећег линка. Наставак објављивања Регистра препорука представља додатни корак ка повећању транспарентности и финансијске дисциплине институција јавног сектора, као и одговорности у трошењу јавних средстава.

Државна ревизорска институција је стратешки опредељена да, у оквиру својих надлежности, максимално допринесе унапређењу степена реализације препорука ревизије и да резултате поступка ревизије учини видљивијим и сврсисходнијим.