Државна ревизорска институција

Ивица Гавриловић реименован на функцију врховног државног ревизора у Сектору број 5

11. март 2022. година
Ивица Гавриловић реименован на функцију врховног државног ревизора у Сектору број 5

Савет Државне ревизорске институције именовао је данас Ивицу Гавриловића по други пут на функцију врховног државног ревизора у Сектору број 5 (Сектор за методологију ревизије и развој). Гавриловић је, полагањем заклетве пред члановима Савета, преузео дужност врховног државног ревизора.

Ивица Гавриловић je дипломирао на Војнотехничкој академији у Београду и стекао звање дипломирани економиста. На Правном факултету у Београду 2008. године је стекао звање специјалиста за екстерну државну ревизију. Стекао је и сертификате о звању државни ревизор и овлашћени државни ревизор Државне ревизорске институције и овлашћени рачуновођа Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Има више од 20 година радног искуства. Први радни однос засновао је 2000. године у Ратној морнарици у Тивту где је обављао послове у оквиру финансијске службе. Од 2005. до 2010. године радио је у Војнобезбедносној агенцији, као референт финансијске службе до 2009. године, а од 2009. године као руководилац групе за финансије. У периоду од 2007. до 2008. године радио је и на пословима вођења пословних књига предузетника.

Као државни ревизор у Државној ревизорској институцији запослен је од 2010. године. У периоду од 2011. до 2012. године радио је као државни ревизор у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије; од 2012. до 2013. као државни ревизор у Сектору за ревизију организација обавезног осигурања, а од 2013. године као овлашћени државни ревизор. За врховног државног ревизора у Сектору за методологију ревизије и контролу квалитета именован је 28. марта 2016. године. Због организационих промена, Савет Државне ревизорске институције донео је одлуку да Ивица Гавриловић од 8. јануара 2019. године наставља са радом као врховни државни ревизор у Сектору број 5.

Према Закону о Државној ревизорској институцији, врховног државног ревизора, на предлог председника Институције, именује и разрешава Савет, на период од шест година, са могућношћу реизбора.