Државна ревизорска институција

Одржан састанак председника врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији

16. март 2022. година
Одржан састанак председника врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор учествовао је данас, путем zoom платформе, на састанку председника Мреже врховних ревизорских институција (ВРИ) држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији и Европског ревизорског суда одржаном у Паризу, у организацији СИГМА (заједничке иницијативе ОЕЦД и ЕУ).

На састанку челника ВРИ, одржаном у хибридном облику, разматране су будуће активности које би требало да се укључе у План рада Мреже за наредни период. Размењене су информације о поукама које су извучене из последњих активности Мреже, пандемије вируса COVID-19, изазовима са којима се ВРИ тренутно суочавају, као и о стратешким приоритетима Mреже. Председници ВРИ и генерални државни ревизори су изнели очекивања која имају од Мреже у остваривању конкретних циљева и приоритета у наредне три године. Представници СИГМА-е су презентовали резултате најновије оцене принципа јавне управе за 2021. годину код свих учесница састанка, са посебним освртом на екстерну ревизију. Србија, са оценом 4.5 у односу на највишу оцену која износи 5.0,је далеко испред регионалног просека у наведеној области који износи око 3.3, истиче се у СИГМА Извештају.

Говорећи о потенцијалним активностима за укључивање у План рада Мреже, др Пејовић је нагласио да је Државна ревизорска институција заинтересована за размену искустава и најбоље праксе у области уверавања у квалитет, односно управљања квалитетом за целу ВРИ; за дељење богатог искуства у области ревизије правилности пословања; као и за размену искустава у области еколошке (зелене) ревизије и ревизије циљева одрживог развоја.

Било би добро разменити практична искуства са ревизорским тимовима из европских земаља о томе како су спроводили ове ревизије и на које изазове су наилазили, рекао је др Пејовић.

Др Пејовић је истакао и да је Државна ревизорска институција препознала потребу за извођење ревизија у области животне средине у Стратешком плану ДРИ за период 2019-2023. године, као и да би јој користила подршка у развоју методологије у овој области, укључујући и послеревизиони поступак и мерење ефеката.

Осим председника ВРИ, састанку су присуствовали и службеници за везу Мреже, као и представници Европског ревизорског суда (ЕРС), СИГМА-е и Заједничке радне групе за ревизијске активности.