Државна ревизорска институција

Одржана обука у вези са унапређењем капацитета запослених у ДРИ у процесу ревизије

28. јул 2021. година
Одржана обука у вези са унапређењем капацитета запослених у ДРИ у процесу ревизије

Данимир Вулиновић и Драган Голубовић, врховни државни ревизори, Жељко Мотић, државни ревизор, Милена Милинковић, секретар Институције и Горан Љубић, саветник одржали су данас за запослене у ревизорским службама организационе јединице Државне ревизорске институције (ДРИ) у Новом Саду обуку у вези са функционисањем ДРИ, нормативним уређењем ревизије, послеревизионим поступком, интерним информационим системима које користе ревизорске службе, аналитичким поступцима над добијеним базама података, као и у вези са писањем пријава.

Обука је одржана у склопу реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину чији је циљ унапређење капацитета запослених у ДРИ у процесу ревизије, послова повезаних са ревизијом и послова у вези са обезбеђивањем услова за спровођење ревизија.

Осим области које су данас представљене, а које се односе на ревизију јавног сектора, Програм садржи још три тематске области - ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања и ревизију сврсисходности пословања.

У оквиру обуке из области ревизије финансијских извештаја, која је раније одржана, представљен је поступак ревизије финансијских извештаја, оцена ризика, узорковање и писање извештаја.Кад је реч о обуци из области ревизије правилности пословања представљен је поступак спровођења ревизије правилности пословања, ревизија јавних набавки, утврђивање предмета, обухвата и критеријума у ревизији правилности пословања.

Посебан програм стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину донет је на основу Закона о Државној ревизорској институцији и Закона о државним службеницима.