Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2021. годину

29. март 2022. година
Државна ревизорска институција предала Народној скупштини Извештај о раду ДРИ за 2021. годину

Државна ревизорска институција (ДРИ) доставила је Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду ДРИ за 2021. годину, у складу са Законом и у року, 28. марта.

ДРИ је, испуњавајући своју законску обавезу, у Извештају известила Народну скупштину о извршењу Програма ревизије ДРИ за 2021. годину, налазима и закључцима утврђеним током спровођења ревизије, датим препорукама, ефектима ревизије, раду Савета и служби ДРИ, обезбеђеним и утрошеним средствима за рад, као и о међународној сарадњи.

У 2021. години ДРИ је сачинила 271 извештај о ревизији и 256 послеревизионих извештаја.

Уз Извештај о раду ДРИ за 2021. годину Народној скупштини је достављен и Извештај о спроведеној екстерној ревизији завршног рачуна ДРИ за 2021. годину.


Извештај о раду ДРИ за 2021. годину можете пронаћи овде.