Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција започела поступак ревизије код још 57 корисника јавних средстава

18. април 2022. година
Државна ревизорска институција започела поступак ревизије код још 57 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2022. годину, започела је током марта и априла поступак ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код још 57 корисника јавних средстава.

Поступак ревизије започет је код следећих буџетских корисника:

1. Министарство финансија – Пореска управа, Београд

2. Министарство финансија – Управа царина, Београд

3. Фонд за иновациону делатност, Београд

4. Фонд за науку Републике Србије, Београд

5. Фискални савет Републике Србије, Београд

6. Републичко јавно тужилаштво, Београд

7. Основно јавно тужилаштвоу Суботици, Суботица

8. Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови Сад

9. Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Београд

10. Правосудна академија, Београд

11. Археолошки институт, Београд

12. Казнено – поправни завод у Сремској Митровици, Сремска Митровица

13. Факултет техничких наука, Нови Сад

14. Техничка школа ГСП, Београд

15. Завод за изградњу Града Београда д.о.о., Београд

16. Јавно комунално предузеће Врела, Сјеница

17. Јавно предузеће Дирекција за изградњу Општине Параћин, Параћин

18. Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће Београд, Београд

19. Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша, Ниш

20. Јавно предузеће Топлана, Кикинда

21. Јавно комунално предузеће „Видрак“, Ваљево

22. Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, Суботица

23. Привредно друштво за дистрибуцију гаса Лозница-гас д.о.о. у мешовитој својини, Лозница

24. Јавно комунално предузеће Сопот, Сопот

25. Јавно комунално предузеће Нискоградња, Ужице

26. Комунално јавно предузеће Златибор, Чајетина

27. Јавно комунално предузеће Комуналац ЈП, Инђија

28. Јавно предузеће за изградњу Обреновац, Обреновац

29. Јавно предузеће за изградњу Лазаревац, Лазаревац

30. Јавно предузеће за комунално-стамбену делатност Ковински комуналац, Ковин

31. Привредно друштво за одржавање и обезбеђивање објеката Костолац-услуге д.о.о. Костолац

32. Јавно предузеће Национални парк Тара, Бајина Башта

33. Јавно предузеће Национални парк Копаоник са потпуном одговорношћу, Копаоник

34. Друштво са ограниченом одговорношћу Резерват Увац, Нова Варош

35. Коридори Србије друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

36. Јавно предузеће за развој планинског туризма Стара планина, Књажевац

37. Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Београд

38. Славија хотели друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Београд

39. Акредитационо тело Србије – Установа у области акредитације, Београд

40. Друштво са ограниченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору, Београд

41. Агенција за безбедност саобраћаја, Београд

42. Јавно предузеће Емисиона техника и везе, Београд

43. Јавно предузеће Завод за уџбенике, Београд

44. Јавно предузеће Национални парк Ђердап, Доњи Милановац

45. Водопривредно привредно друштво Галовица д.о.о. Београд

46. СП Ресорт д.о.о. Кална

47. Водопривредно друштво Западна Бачка д.о.о. Сомбор

48. Водопривредно друштво Тамиш Дунав д.о.о. Панчево

49. Покрет социјалиста, Београд

50. Демократска партија, Бујановац

51. Савез војвођанских Мађара, Суботица

52. Пољопривредна стручна служба Институт Тамиш д.о.о. Панчево

53. Алтернатива за промене, Прешево

54. Водопривредно друштво Западна Морава д.о.о. Краљево

55. Пољопривредна стручна служба Сомбор д.о.о. Сомбор

56. Пољопривредна стручна служба Врбас д.о.о. Врбас

57. Пољопривредна стручна служба Сремска Митровица д.о.о. Сремска Митровица