Државна ревизорска институција

Извештај о раду ДРИ за 2020. годину усвојен на пленарној седници Народне скупштине

14. октобар 2021. година
Извештај о раду ДРИ за 2020. годину усвојен на пленарној седници Народне скупштине

Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2020. годину, који је поднела Државна ревизорска институција, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 16. јуна 2021. године.

Представљајући посланицима Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2020. годину током друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор је изјавио да је Државна ревизорска институција током 2020. године објавила 254 извештаја о ревизији, што је у односу на 241 извештај о ревизији у 2019. години пет одсто више.

Др Пејовић је нагласио да су у 2020. години издата 39 извештаја о ревизији са позитивном оценом, 107 извештаја оцењена са резервом и четири извештаја негативно оцењена.

Кад се упореде оцене дате у извештајима о ревизији објављеним у 2018. и 2019. години уочена је тенденција повећања извештаја са позитивном оценом, а истовремено смањење извештаја са резервом и негативним мишљењем, док извештаја са уздржаним мишљењем у 2020. години није било, нагласио је др Пејовић.

ДРИ је током 2020. године спровела и 17 ревизија одазивних извештаја где је утврђено за осам субјеката ревизије да крше обавезу доброг пословања.

Што се тиче утврђених грешака и неправилности, грешке код припремних радњи за састављање финансијских извештаја износе 56,57 милијарди динара, што је у односу на 2019. годину, када је утврђено 163,2 милијарди динара, значајно смањење.

Када су у питању финансијски извештаји, грешке су уочене у износу од 376 милијарди динара, што представља смањење у односу на претходну годину и износ од 441 милијарде динара, али је износ ипак на изразито високом нивоу, нагласио је др Пејовић.

Према речима др Пејовића, ДРИ је у 2020. години утврдила неправилности у износу од 130 милијарди динара, што се углавном односи на јавне набавке.

Неправилности у јавним набавкама су велике и оне у укупним неправилностима учествују са 129 милијарди динара, истакао је генерални државни ревизор и додао да се чак 97 одсто неправилности у јавним набавкама односи на три субјекта ревизије.

Ефекат утврђен у ревизијама у 2020. години износи 376 милијарди динара. То је ефекат утврђених грешака и он је мањи за 64,9 милијарди у односу на 2019. годину.

Што се тиче финансијског управљања и контроле стање је као и у претходном периоду, а слично је и са интерном ревизијом - 43 одсто субјеката ревизије, код којих је ревизија спроведена у протеклој години, има успостављену интерну ревизију, док 57 одсто субјеката нема.

Кад се упореде грешке у приходима и примањима, у расходима и издацима онда је очигледно да су грешке у 2020. години мање, рекао је др Пејовић и додао да су грешке у приходима и примањима у 2020. години износиле 0,72 одсто, а у 2019. износиле 2,02 одсто.

Др Пејовић је подсетио да је ДРИ у 2020. години укупно ревидирала три билиона и 133 милијарди динара, и то два билиона и 964 милијарди динара из буџета, 167,5 милијарди динара јавних предузећа и 1,08 милијарди динара који се односе на приходе политичких партија.

Што се тиче расхода и издатака Државна ревизорска институција прегледала је три билиона и 73 милијарди динара, где је утврђено смањење укупних неправилности, али истовремено и повећање грешака у финансијским извештајима, објаснио је др Пејовић.

Јавни дуг је исказан у износима које је објавио Републички завод за статистику и на дан 31. децембар 2020. године је износио 58,2 одсто.

Председник ДРИ је подсетио да је у 2020. години објављено 13 извештаја о ревизији сврсисходности пословања, док је се ове године спроводи 14 ревизија сврсисходности.

Државна ревизорска институција је дала укупно у 2020. години 2155 препорука и степен извршења код препорука првог приоритета, који се односина рок од 90 дана, износи 91,38 одсто.

Према речима др Пејовић, ДРИ је скренула пажњу на прописе којинису донети, на питања која нису уређена према прописима, као и на неусаглашеност одређених прописа по истом питању. По том основу, како је додао, измењена је Уредба о буџетском рачуноводству.

ДРИ је у 2020. години поднела 135 пријава и то 103 захтева за покретање прекршајног поступка против 122 лица, 24 пријаве за привредни преступ против 152 лица, осам кривичних пријава против осам одговорних лица, као и 26 информација надлежним органима, нагласио је др Пејовић.

Када је реч о ефектима само из финансијских извештаја, који се односе на повећање прихода или смањење расхода, у 2020. години утврђени су у износу од 602 милиона динара, што представља повећање од 3,6 одсто у односу на ефекте у 2019. години када су износили 169 милиона динара.

Током расправе др Александра Томић, народна посланица и председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је нагласила да Народна скупштина оцењује да је ДРИ у свом Извештају целовито представила активности ДРИ у извршавању уставних и законских надлежности које има у ревизији јавних средстава.

Проф. др Милорад Мијатовић, народни посланик и члан Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је похвалио рад Државне ревизорске институције.

Државна ревизорска институција веома добро ради свој посао, наглашавам, веома добро, израста у снажну независну институцију која има углед у Републици Србији. Увек ћу вам дати пуну подршку, да запошљавате младе људе, да се модернизујете, да имате бољу информатичку пратњу, која је неопходна у овим временима, рекао је Мијатовић.

Говорећи о Државној ревизорској институцији, Хаџи Милорад Стошић, народни посланик је истакао да се ради о изузетно важној независној институцији са основним циљем контроле трошења јавних средстава и истакао да је похвално то што можемо видети да се ДРИ потрудила да у прошлој години спроведе све планиране процесе ревизије, упркос проблемима са короном.

Народни посланик Славенко Унковић је нагласио да је Државна ревизорска институција једна од кључних карика у систему финансијске одговорности у нашој земљи.

ДРИ проверава да ли се јавна средства троше ефикасно и одговорно и економично и у складу са законом, а сигурно има значајну улогу у економском развоју наше земље, поручио је Унковић.

Закључак Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поводом разматрања Извештаја о раду ДРИ за 2020. годину усвојен је једногласно, гласовима 158 народних посланика.