Државна ревизорска институција

Преминуо Живота Антић, први именовани врховни државни ревизор

09. март 2022. година
Преминуо Живота Антић, први именовани врховни државни ревизор

Живота Антић, први именовани врховни државни ревизор у Државној ревизорској институцији, који је ту функцију обављао од 1. јула 2008. године до 21. априла 2012. године преминуо је 9. марта 2022. године у Нишу након краће болести.

У развоју Државне ревизорске институције Антићев допринос нарочито се истиче у изради Извештаја о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2008. годину, иначе првог извештаја о ревизији који је Институција предала Народној скупштини 27. новембра 2009. године.

Пре обављања послова на функцији врховног државног ревизора, са које је пензионисан, радио је на пословима овлашћеног државног ревизора, ревизора, овлашћеног рачуновође, шефа одсека финансијске полиције Пореске управе - Центар Ниш, шефа одсека за буџетску инспекцију града Ниша, заменика начелника финансијске полиције Републичке управе јавних прихода - Центар Ниш.

Живота Антић је био врсни аналитичар буџета, стручњак за јавне набавке, као и за процену капитала јавних предузећа и њихову приватизацију. Аутор је приручника „Буџетска контрола - Приручник за буџетску инспекцију и кориснике буџетских средстава“, ИПЦ Београд 2006. године, и коаутор приручника „Финансијско управљање, конрола и ревизија код корисника јавних средстава“, ИПЦ Београд 2018. године.

Сахрана ће бити у уторак, 15. марта 2022. године у 14:00 часова на Новом гробљу у Нишу.