Државна ревизорска институција

Потписан Споразум о сарадњи ВРИ Републике Србије и Северне Македоније

25. фебруар 2022. година
Потписан Споразум о сарадњи ВРИ Републике Србије и Северне Македоније

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор Републике Србије др Душко Пејовић и главни државни ревизор Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније Максим Ацевски потписали су данас у Скопљу Споразум о сарадњи.

Потписивање Споразума о сарадњи ће двема врховним ревизорским институцијама (ВРИ) омогућити сарадњу у области спровођења начела, стандарда и смерница Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) и добре праксе, унапређење стручне и техничке сарадње, пружање узајамне помоћи у обуци запослених, размену информација, као и размену искустава за унапређење методологије државне ревизије.

Др Пејовић је нагласио да је сарадња двеју ВРИ потребна, пре свега, због размене искустава у области ревизије.

Државна ревизорска институција и Државни завод за ревизију сарађиваће током ове године интензивно, јер наши ревизори спроводе паралелну ревизију сврсисходности пословања, значајну за обе Институције, рекао је др Пејовић.

Како ревизори обе ВРИ спроводе паралелну ревизију сврсисходности пословања на исту тему значајну за обе Институције, то ће сарадња током године бити јача и кориснија.

На предлог главног државног ревизора Републике Северне Македоније Максима Ацевског договорено је одржавање састанака двеју Институција два пута годишње - по једном у обе Институције. Он је исказао захвалност за донацију вакцина против корона вируса коју је Србија уручила Северној Македонији.

Осим др Пејовића, потписивању Споразума испред Државне ревизорске институције присуствовали су чланови Савета др Бојана Митровић, Љиљана Димитријевић и Маријана Симовић, врховни државни ревизор Ивица Гавриловић, секретар Институције Милена Милинковић и виши саветник Томислав Јовановић.