Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ боравила у билатералној посети Државном заводу за ревизију Републике Северне Македоније

23. септембар 2022. година
Делегација ДРИ боравила у билатералној посети Државном заводу за ревизију Републике Северне Македоније

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ) на челу са др Душком Пејовићем, председником ДРИ и генералним државним ревизором боравила је у дводневној билатералној посети Државном заводу за ревизију Републике Северне Македоније одржаној 22. и 23. септембра у Охриду.

Главна тема састанака две делегације на највишем нивоу била је паралелна ревизија сврсисходности пословања „Утицај регионалног развоја на демографска кретања“ коју спроводе две врховне ревизорске институције (ВРИ), свака у својој земљи. На састанку су тимови представили поступке рада у фази спровођења ове ревизије и разматрали наредне активности и кораке.


Делегацију ДРИ, поред др Пејовића, су чинили потпредседник Институције др Бојана Митровић, чланови Савета Невенка Бојанић, Љиљана Димитријевић, Маријана Симовић, врховни државни ревизори Данимир Вулиновић, Стојанка Миловановић, Драган Голубовић, државни ревизор Нада Тошић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе с јавношћу Ива Василић Миљић, самостални саветник у ревизији Александар Глигоријевић и саветник у ревизији Предраг Белеј.

Делегацију Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније, на челу са главним државним ревизором Максимом Ацевским, чинили су саветници главног државног ревизора Лилјана Стојанова, Тања Тасевска и Милан Ракић, помоћници главног државног ревизора Цвета Ристовска, Сашо Јаковчевски и Марина Блажевска, руководиоци ревизије Катерина Чалоска Алексовска и Маја Јовановска Цветковски, као и руководилац ревизије Елена Догазанска.

Ревизија „Утицај регионалног развоја на демографска кретања“ је спроведена у складу са Оквиром професионалних стандарда Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ), као и у складу са Споразумом о сарадњи који су две ВРИ потписале фебруара 2022. године, са циљем спровођења начела, стандарда и смерница ИНТОСАИ и добре европске праксе, унапређења стручне и техничке сарадње и размене искуства.