Државна ревизорска институција

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић на јавном слушању у пленуму Народне скупштине представио Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину

09. новембар 2021. година
Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић на јавном слушању у пленуму  Народне скупштине представио Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је данас, током јавног слушања, у пленуму Народне скупштине, Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину.


Ревизијом
завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину обухваћени су финансијски извештаји 29 субјекaта, укључујући Завршни рачун буџета за 2020, годину, 18 директних и 10 индиректних буџетских корисника. Изражено је 10 позитивних мишљења, 18 мишљења са резервом, и једно негативно мишљење које се односи на Управу за аграрна плаћања, навео је др Пејовић.

Како је нагласио др Пејовић, током спровођења ревизије завршног рачуна буџета за 2020. годину утврђене су грешке у износу од 68,3 милијарди динара, што је високо, али знатно мање него 2018. и 2019. године.

Можемо да закључимо да је, у односу на претходне извештаје о ревизијама завршних рачуна за 2018. и 2019. годину, уочено значајно смањење износа грешака, али су грешке и даљу на високом нивоу, рекао је др Пејовић.

Највеће грешке, по речима др Пејовића, односе се на грешке у билансу стања, припремних радњи за састављање финансијских извештаја, прихода и примања, расхода и издатака, као и код утврђивања резултата.

Најчешћи узроци откривених неправилности огледају се у недовољној ефикасности и функционалности у области финансијског управљања и контроле (ФУК), посебно непотпуно успостављене интерне ревизије, као и непотпуно уређеном рачуноводственом систему, истакао је др Пејовић и додао да се 70 одсто свих неправилности односе на ФУК и рачуноводствени систем.

Ревизијом смо утврдили да су грешке у односу на извештаје о ревизији завршних рачуна буџета Републике Србије претходних година значајно смањене и у области пописа имовине и обавеза и износе 2,1 милијарду динара, нагласио је др Пејовић.

Како је нагласио др Пејовић, неправилности су смањене и у области биланса стања и износе 18,5 милијарди динара.

ДРИ је дала укупно 162 препоруке које се директно односе на завршни рачун буџета Републике Србије за 2020. годину.