Државна ревизорска институција

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић на седници Одбора за финансије представио Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину

22. новембар 2021. година
Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић на седници Одбора за финансије представио Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је данас на 50. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину.


Током спровођења ревизије завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину утврђене су грешке у износу од 68,3 милијарди динара, што је високо, али знатно мање него 2018. и 2019. године, рекао је др Пејовић.

Ревизијом завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину, према речима др Пејовића, обухваћени су финансијски извештаји 29 субјекaта - 18 директних, 10 индиректних буџетских корисника и завршни рачун буџета за 2020. годину.

Изражено је 10 позитивних мишљења, 18 мишљења са резервом, и једно негативно мишљење које се односи на Управу за аграрна плаћања, нагласио је де Пејовић.

Консолидовани финансијски извештај завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину, како је објаснио др Пејовић, није сачињен у складу са принципима консолидације.

Консолидовани финансијски извештај завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину не укључује све информације садржане у финансијским извештајима директних и индиректних корисника буџета Републике Србије за 2020. годину. Због тога се нисмо изјаснили о наведеним финансијским извештајима за 2020. годину, истакао је др Пејовић.

Као најчешће узроке откривених неправилности др Пејовић је навео недовољну ефикасност и функционалност у области финансијског управљања и контроле (ФУК), посебно непотпуно успостављену интерну ревизију, као и непотпуно уређен рачуноводствени систем.

На ове узроке односи се 70 одсто свих неправилности откривених у ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину, поручио је др Пејовић.

У поступку спровођења ревизије завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину и финансијских извештаја корисника буџета, субјекти ревизијe су предузимали активности којима су значајни недостаци отклоњени.

Предузете су 43 мере које се односе на правилно евидентирање и исказивање података, доношење интерних аката и процедура, усаглашавање имовине и обавеза, рекао је др Пејовић.

Седници су,поред председнице и чланова Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, присуствовали и министар финансија са сарадницима, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са сарадницима, гувернерка са сарадницима, председник Фискалног савета са сарадницима и председник Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа.