Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници вебинара о изазовима и препорукама формирања регистра имовине јавног сектора

16. фебруар 2021. година
Представници ДРИ учесници вебинара о изазовима и препорукама формирања регистра имовине јавног сектора

Представници Државне ревизорске институције Милена Лековић, Ивана Драгосавац, Урош Марјановић и Данило Машковић похађали су данас вебинар под називом „Формирање регистра имовине јавног сектора: изазови и препоруке“ који је одржао Центар за изузетност у финансијама (ЦЕФ) са седиштем у Љубљани.

Током вебинара представљени су изазови и препоруке за успостављање, развој и одржавање регистра имовине јавног сектора.

На онлајн скупу представљен је значај тачних и стандардизованих информација о имовини јавног сектора, као и потреба за јасним регулисаним оквиром у овој области. Наглашена је важност разумевања повезаности регистра јавне имовине са владиним рачуноводственим системом и његовим утицајем на финансијско извештавање, као и значај најбољих пракси развоја и одржавања регистра имовине јавног сектора.

Тема данашњег скупа препозната је током онлајн курса о управљању имовином јавног сектора одржаног у октобру 2020. године.

Овај догађај представља наставак подршке ЦЕФ-а у подстицању ефикасног управљања имовином јавног сектора, развоју институционалних капацитета и стварању мреже професионалаца који би били покретачка снага у овом процесу.