Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници састанка ЕУРОСАИ Пројектне групе за будуће ризике и климатске кризе

21. септембар 2022. година
Представници ДРИ учесници састанка ЕУРОСАИ Пројектне групе за будуће ризике и климатске кризе

Представници Државне ревизорске институције (ДРИ) учествовали су на састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за будуће ризике и климатске кризе одржаном 21. септембра у хибридном облику.

Онлајн састанак испред ДРИ пратили су овлаћени државни ревизор Никола Стефановић, виши саветници у ревизији Милица Мијалковић и Бојана Богдановић и самостални саветник у ревизији Маја Ракочевић.

На скупу је дискутовано о ублажавању климатских утицаја, мерењу и извештавању о емисијама гасова стаклене баште у јавном сектору, декарбонизацији, заштити обале, као и o начинима на којима врховне ревизорске институције приступају ревизији климатске кризе и будућих ризика.

Догађај су заједнички организовалиНационална канцеларија за ревизију Уједињеног Краљевства и Европски ревизорски суд.