Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници радионице о ревизији сврсисходности пословања

29. април 2021. година
Представници ДРИ учесници радионице о ревизији сврсисходности пословања

Представници Државне ревизорске институције учествоваће од априла 2021. до фебруара 2022. године на онлајн радионицама о ревизији сврсисходности пословања које се спроводе као активност Заједничке радне групе за ревизијске активности (JWGAA) која пружа подршку Мрежи ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда.

Радионице ће бити посвећене конципирању, спровођењу ревизија сврсисходности пословања, писању ревизорског извештаја и финализирању извештаја о ревизији.

На првом систематизованом програму обуке за ревизију сврсисходности пословања у региону, шест представника ДРИ ће стећи вештине за ову врсту ревизије у складу са најбољом праксом и међународним стандардима ревизије.

Заједничка радна група за ревизорске активности(JWGAA)основана је 2002. године са циљем да олакша сарадњу између садашњих и будућих врховних ревизорских институција (ВРИ) чланица ЕУ, као и да пружи подршку и помогне у размени искуставау процесу институционалног развоја, транзиције и преговора о приступању ЕУ. Као копредседавајућа JWGAA, Национална канцеларија за ревизију Шведске пружа подршку ВРИ чланицама Мреже у њиховим регионалним активностима које углавном укључују заједничке радионице и семинаре.

Ревизија сврсисходности препозната је као једна од приоритетних развојних области међу чланицама JWGAA, јер су развијени капацитети за ову врсту ревизије један од услова дефинисаних у поглављу 32 процеса преговора о приступању ЕУ.