Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници пролећног семинара ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију заштите животне средине

12. мај 2022. година
Представници ДРИ учесници пролећног семинара ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију заштите животне средине

Никола Стефановић, oвлашћени државни ревизор и Милош Мандушић, виши саветник за контролу квалитета учествовали су на пролећном семинару Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) Радне групе за ревизију заштите животне средине одржаном путем видео конференције 10. и 11. маја под називом „Климатске промене и питања воде: водоснабдевање/суше, претње од поплава“.

Представници врховних ревизорских институција и релевантних невладиних организација разменили су искуства о успостављању и управљању мерама у вези са заштитом животне средине. Током дводневног скупа представљене су, између осталих, теме које се односе на водне ресурсе широм Европе, значај процеса десалинизације у сушној земљи, одрживо коришћење воде у пољопривреди, управљање ризиком од поплава, водоснабдевање и управљање отпадним водама.

Онлајн скуп је организовала Врховна ревизорска институција Пољске, која председава ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију животне средине.

Циљ чланства ДРИ у ЕУРОСАИ Радној групи за ревизију заштите животне средине је подстицање и подршка професионалној сарадњи и размена знања и искустава у области ревизије заштите животне средине.