Државна ревизорска институција

Представљање прелиминарних резултата у ревизијама сврсисходности пословања у 2021. години

06. септембар 2021. година
Представљање прелиминарних резултата у ревизијама сврсисходности пословања у 2021. години
Председник и генерални државни ревизор др Душко Пејовић је у периоду од 1. до 3. септембра 2021. године предводио стручне консултације у вези са спровођењем ревизија сврсисходности пословања у Државној ревизорској институцији.

Консултацијама су присуствовали и врховни државни ревизори Данимир Вулиновић, Снежана Трњаковић, Драган Голубовић и Ивица Гавриловић.

Вође тимова за ревизију сврсисходности су, у присуству чланова тимова, износили пред генералним државним ревизором до сада обрађене прелиминарне резултате ревизија сврсисходности, потенцијалне закључке и препоруке, као и кључне поруке.

ДРИ спроводи 14 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, који је усвојио Савет Државне ревизорске институције.

Спровођење ревизија одвија се по плану и издавање коначних извештаја о ревизијама се очекује у року предвиђеном Програмом ревизије.

Непосредно пре представљања резултата, спроведене су обуке у смислу примене стандарда у области ревизије сврсисходности, из угла писања извештаја, јасних кључних порука и квалитета рада на ревизији.

Обуке је подржао Пројекат за одговорну власт (ГАИ) који Државна ревизорска институција спроводи у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), а у циљу унапређења капацитета ревизора Државне ревизорске институције. У реализацији подршке, учествовали су стручњаци врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава – Канцеларије за одговорну власт (ГАО).