Државна ревизорска институција

Неправилности у ревизијама правилности пословања износе 4,53 милијарди динара

19. јануар 2021. година
Неправилности у ревизијама правилности пословања износе 4,53 милијарди динара

У 60 извештаја о ревизији правилности пословања утврдили смо неправилности у износу од 4,53 милијарди динара, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

Образлажући Извештај о раду ДРИ за 2019. годину који се односи на ову врсту ревизија, др Пејовић је на конференцији за новинаре нагласио да највећи део ових неправилности односи на јавне набавке, чак 2,35 милијарди динара.

Током 2019. године ревизијама смо обухватили јавне набавке у износу од 29,2 милијарди динара. Од тог износа, кроз ревизије правилности пословања обухваћено је 19,66 милијарди динара.

Од 60 субјеката, чак 52 имају неку грешку, неправилност или пропуст у области јавних набавки, истакао је др Пејовић и додао да је потребно да се у овој области предузму одређени кораци.

Учешће неправилности утврђених у јавним набавкама по ревизијама правилности пословања, у односу на износ обухваћен ревизијом, износи 11,94 одсто.

Државни ревизори су утврдили и да поступци јавних набавки уопште нису спроведени у износу од 306,69 милијарди динара.

Спровођењем ревизија правилности пословања, државни ревизори су утврдили неправилности у области расхода за запослене у износу од 985 милиона динара, или 22 одсто од свих неправилности утврђених ревизијом правилности,, а у делу преузимања обавеза изнад одобрених апропријација 280,46 милиона динара. Утврђено је 489,44 милиона динара неправилности код потраживања, док је код расподеле и уплате добити утврђена неправилност у износу од 24,16 милиона динара.

Такође, ДРИ је код субјеката ревизије у области прихода и примања утврдила неправилности у износу од 29,22 милиона динара.

ДРИ је субјектима ревизије дала 420препорука, при чему се 40 одсто препорука односи на расходе и издатке, а 37 одсто на јавне набавке, рекао је др Пејовић.

Како је објаснио, ДРИ је по овој врсти ревизије поднела највећи број пријава и то 256 захтева за покретање прекршајног поступка, 33 кривичне пријаве и 47 информација надлежним тужилаштвима.

По речима др Пејовића, од 2016. до 2020. године на иницијативу ДРИ измењен је и допуњен 41 пропис, од тога шест пута је измењен и допуњен Закон о буџетском систему, а закони о јавној својини и ПИО три пута.

Министарство финансија, односно Управа за трезор, први пут је евидентирала и укњижила све обавезе у Главној књизи Трезора у износу од 65,7 милијарди динара, рекао је др Пејовић и додао да то није рађено до 2019. године.

По његовим речима, у билансу стања Републике Србије на дан 31. децембар 2019. године први пут је исказана имовина свих директних корисника јавних средстава Републике Србије.

Др Пејовић је нагласио да је на основу препорука ДРИ датих у 2018. години остварена уштеда услед смањења расхода и издатака од 88,64 милиона динара, а повећана наплата потраживања, односно увећани приход за 30,83 милиона динара, а да је у 2019. години остварена уштеда услед смањења расхода и издатака од 43,95 милиона динара, а повећана наплата потраживања, односно увећани приходи за 5,27 милиона динара.