Државна ревизорска институција

Архива резимеа извештаја, 2018. година

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум