Државна ревизорска институција

Архива извештаја, 2016. година

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
2
Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 5.42 MB
2.1 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства културе и информисања – Установа културе за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 782.16 KB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.2 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства финансија за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 692.22 KB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.3 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства државне управе и локалне самоуправе за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.01 MB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.4 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства омладине и спорта за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.01 MB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.5 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства трговине, туризма и телекомуникација за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.02 MB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.6 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.11 MB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.7 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 898.68 KB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.8 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 609.57 KB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.9 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за аграрна плаћања за 205. годину Тип документа: pdf, Величина: 680.05 KB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.10 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 722.13 KB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.11 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Управе за извршење кривичних санкција за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.42 MB, Датум: 30. децембар 2016. година 2.12 Извештај о ревизији делова финансијског извештаја и правилности пословања Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 851 KB, Датум: 30. децембар 2016. година
30. децембар 2016. година

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
24
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Тутин за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.89 MB
22. децембар 2016. година
25
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Велика Плана за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.9 MB
21. децембар 2016. година
26
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кучево за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.92 MB
21. децембар 2016. година
36
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Суботице за 2015. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.56 MB
13. децембар 2016. година

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију сврсисходности пословања