Државна ревизорска институција

Сектор број 1

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2021. годину
2 Министарство финансија
3 Министарство одбране
4 Министарство унутрашњих послова
5 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
6 Генерални секретаријат Владе
7 Републичка дирекција за имовину Републике Србије
8 Републички завод за статистику
9 Народна скупштина Републике Србије
10 Министарство за европске интеграције
11 Академија струковних студија Београд
12 Академија струковних студија Јужна Србија
13 Академија струковних студија Шумадија
14 Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш
15 Академија васпитачко - медицинских струковних студија, Крушевац
16 Канцеларија за управљање јавним улагањима
17 Академија струковних студија Шабац
18 Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
19 Фонд за иновациону делатност, Београд
20 Министарство финансија -Пореска управа, Београд
21 Техничка школа ГСП, Београд
22 Факултет техничких наука, Нови Сад
23 Археолошки институт, Београд
24 Казнено поправни завод у Сремској Митровици, Сремска Митровица
25 Фонд за науку Републике Србије, Београд
26 Министарство финансија - Управа царина, Београд
27 Правосудна академија, Београд
28 Републичко јавно тужилаштво, Београд
29 Фискални савет Републике Србије, Београд
30 Основно јавно тужилаштво у Суботици, Суботица
31 Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови Сад
32 Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Београд
33 Ревизија сврсисходности - Стипендирање студената из буџета Републике Србије
34 Ревизија сврсисходности - Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама
35 Ревизија сврсисходности - Информациони системи у правосуђу
36 Ревизија сврсисходности - Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја
37 Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“, Зрењанин - Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
38 Дом ученика средњих школа Сомбор - Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
39 Дом ученика средњих школа Београд - Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
40 Дом ученика средњих школа Ужице- Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
41 Дом ученика средњих школа „Патријарх Павле“, Београд- Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
42 Дом ученика средњих школа „Бранково коло“, Нови Сад - Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
43 Дом ученика средњих школа Крагујевац- Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
44 Дом ученика средњих школа Зајечар- Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
45 Дом ученика средњих школа Ниш - Ревизија правилности и ефикасности поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда
46 Консолидовани извештај Републике Србије за 2021. годину

Сектор број 2

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Град Београд (Ревизија правилности пословања)
2 Аутономна Покрајина Војводина (Ревизијa финансијских извештаја)
3 Град Нови Сад (Ревизија финансијских извештаја)
4 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
5 Општина Уб
6 Општина Рашка
7 Општина Ада
8 Општина Оџаци
9 Општина Кањижа
10 Општина Жабаљ
11 Општина Сента
12 Општина Нова Варош
13 Општина Бела Црква
14 Општина Бач
15 Општина Љубовија
16 Општина Чока
17 Општина Србобран
18 Општина Владичин Хан
19 Општина Димитровград
20 Општина Пландиште
21 Општина Крупањ
22 Општина Опово
23 Општина Варварин
24 Општина Голубац
25 Јавно комунално предузеће Београдске електране, Београд
26 Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација, Београд
27 Јавно комунално предузеће Новосадска топлана, Нови Сад
28 Јавно комунално предузеће Градска чистоћа, Београд
29 Јавно предузеће за обављање комуналне делатности Градска чистоћа, Лајковац
30 Јавно комунално предузеће Ивањица, Ивањица
31 Јавно комунално предузеће Водовод и канализација, Нови Сад
32 Јавно комунално предузеће Равно 2014, Ћуприја
33 Јавно комунално-стамбено предузеће Александровац, Александровац
34 Јавно комунално предузеће Бањско зеленило и чистоћа, Врњачка Бања
35 Јавно предузеће за комунално-стамбене послове Комуналац, Нови Бечеј
36 Јавно комунално предузеће Водовод и канализација, Пећинци
37 Јавно предузеће Градска стамбена агенција, Панчево
38 Јавно комунално предузеће Стандард, Ада
39 Јавно комунално-стамбено предузеће Сента, Сента
40 Јавно комунално предузеће Енергана, Сомбор
41 Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац
42 Јавно предузеће за комунално стамбену делатност Ковински комуналац, Ковин
43 Завод за изградњу града Београда друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
44 Јавно комунално предузеће Врела, Сјеница
45 Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин, Параћин
46 Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће Београд
47 Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша, Ниш
48 Јавно предузеће Топлана, Кикинда
49 Јавно комунално предузеће Видрак, Ваљево
50 Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, Суботица
51 Привредно друштво за дистрибуцију гаса Лозница-гас доо у мешовитој својини, Лозница
52 Jaвно комунално предузеће Сопот, Сопот
53 Јавно комунално предузеће Нискоградња, Ужице
54 Комунално јавно предузеће Златибор, Чајетина
55 Јавно комунално предузеће Комуналац ЈП, Инђија
56 Јавно предузеће за изградњу Лазаревца, Лазаревац
57 Општина Лучани
58 Општина Сечањ
59 Општина Сурдулица
60 Општина Лапово
61 Општина Рековац
62 Градска општина Ужица-Севојно
63 Градска општина Врања-Врањска Бања
64 Општина Ражањ
65 Општина Црна Трава
66 Општина Кнић
67 Градска општина Ниша-Палилула
68 Општина Бољевац
69 Општина Жабари
70 Општина Коцељева
71 Општина Сремски Карловци
72 Општина Осечина
73 Општина Мали Зворник
74 Градска општина Пожаревца - Костолац
75 Аутономна Покрајина Војводинa (Ревизијa правилности пословања)
76 Град Београд (Ревизија финансијских извештаја)
77 Град Нови Сад (Ревизија правилности пословања)
78 Општина Баточина
79 Ревизија сврсисходности - Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији
80 Ревизија сврсисходности - Управљање опасним отпадом
81 Ревизија сврсисходности - Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
82 Ревизија сврсисходности - Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава
83 Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд
84 Општина Прешево - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
85 Општина Врњачка Бања- Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
86 Општина Темерин- Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
87 Општина Тител- Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
88 Општина Мионица - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
89 Општина Бела Паланка- Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
90 Општина Блаце - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
91 Општина Медвеђа - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
92 Општина Љиг - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
93 Општина Кучево - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
94 Општина Беочин - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
95 Општина Богатић - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
96 Општина Топола - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
97 Општина Косјерић - Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава
98 Градска Општина Обреновац- Ревизија правилности и ефикасности планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава

Сектор број 3

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Дом здравља Ваљево
2 Завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
3 Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
4 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
5 Завршни рачун Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. г.
6 Министарство здравља
7 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
8 Центар за социјални рад општине Рума
9 Универзитетски клинички центар Србије, Београд
10 Центар за социјални рад Града Зрењанина
11 Центар за социјални рад Града Суботице
12 Универзитетски клинички центар Крагујевац
13 Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица
14 Дом здравља Бечеј
15 Центар за социјални рад "Колубара", Ваљево
16 Градски центар за социјални рад Града Јагодине
17 Универзитетски клинички центар Ниш
18 Национална служба за запошљавање
19 Центар за социјални рад Ковин
20 Центар за социјални рад Краљево
21 Центар за социјални рад Чачак
22 Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад
23 Центар за социјални рад Пожаревац
24 Завод за јавно здравље Врање
25 Ревизија сврсисходности - Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи
26 Ревизија сврсисходности - Ефикасност расподеле и коришћења наменских трансфера у социјалној заштити
27 Завод за ургентну медицину Београд
28 Дом здравља Тутин
29 Дом здравља Прокупље
30 Дом здравља Бујановац
31 Дом здравља Бор
32 Дом здравља Прешево
33 Дом здравља Пожаревац
34 Дом здравља "др Ђорђе Лазић“, Сомбор
35 Дом здравља "др Сава Станојевић", Трстеник
36 Дом здравља "др Миленко Марин", Лозница
37 Специјалнa болницa за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања
38 Дом здравља Сремска Митровица
39 Дом здравља Пирот
40 Дом здравља Смедеревска Паланка
41 Дом здравља Панчево
42 Дом здравља Нови Пазар
43 Дом здравља Обреновац
44 Дом здравља Кикинда
45 Дом здравља "др Вељко Влаховић“, Врбас
46 Општa болницa "др Радивој Симоновић", Сомбор
47 Институт за јавно здравље Ниш
48 Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
49 Општa болницa Ваљево
50 Универзитетски клинички центар Крагујевац (Ревизија правилности пословања)

Сектор број 4

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Mинистарство привреде
2 Привредно друштво за пружање услуга Про Тент д. о. о. Обреновац
3 Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
4 Друштво са ограниченом одговорношћу за развој туризма Тврђава Голубачки град, Голубац
5 Акционарско друштво Електромрежа Србије, Београд
6 Државна лутрија Србије д. о. о. Београд
7 Контрола летења Србије и Црне Горе СМАТСА д. о. о. Београд
8 Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање Георад д.о.о. Дрмно, Пожаревац
9 Аеродроми Србије д. о. о. Ниш
10 Директорат цивилног ваздухопловства Србије, Београд
11 Јавно предузеће Југоимпорт-СДПР, Београд
12 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд
13 Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, Ресавица
14 Јавна медијске установа „Радио-телевизија Војводине“ Нови Сад
15 Агенција за привредне регистре, Београд
16 Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација акционарско друштво, Крушевац
17 Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд
18 Привредно друштво Просветни преглед д. о. о. Београд
19 Научно-технолошки парк Београд д. о. о. Београд
20 Холдинг компанија Памучни комбинат Yumco акционарско друштво, Врање
21 Институт за стандардизацију Србије, Београд
22 Министарство рударства и енергетике, Београд
23 Привредно друштво за трговину и угоститељство Колубара-угоститељство друштво са ограниченом одговорношћу, Вреоци, Лазаревац
24 Друштво са ограниченом одговорношћу ПМЦ-инжењеринг за управљање пројектима и извођење грађевинских радова у земљи и иностранству, Београд (Нови Београд)
25 Друштво са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса Гас, Бечеј
26 Јавно предузеће Путеви Србије, Београд
27 Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство Одржавање и услуге друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад
28 Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д. о. о, Београд
29 Привредно друштво за одржавање и обезбеђивање објеката Костолац-услуге друштво са ограниченом одговорношћу , Костолац
30 Друштво са ограниченом одговорношћу Резерват Увац, Нова Варош
31 Јавно предузеће Национални парк Тара, Бајина Башта
32 Јавно предузеће Национални парк Копаоник са потпуном одговорношћу, Копаоник
33 Коридори Србије друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
34 Јавно предузеће за развој планинског туризма Стара планина, Књажевац
35 Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Београд
36 Славија хотели друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Београд
37 Акредитационо тело Србије -Установа у области акредитације, Београд
38 Друштво са ограниченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору, Београд
39 Агенција за безбедност саобраћаја, Београд
40 Јавно предузеће Емисиона техника и везе, Београд
41 Јавно предузеће Завод за уџбенике, Београд
42 Јавно предузеће Национални парк Ђердап, Доњи Милановац
43 Водопривредно привредно друштво Галовица друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
44 СП Ресорт друштво са ограниченом одговорношћу, Кална
45 Водопривредно друштво Западна Бачка друштво са ограниченом одговорношћу, Сомбор
46 Водопривредно друштво Тамиш Дунав друштво са ограниченом одговорношћу, Панчево
47 Покрет социјалиста, Београд
48 Демократска партија, Бујановац
49 Савез Војвођанских Мађара, Суботица
50 Алтернатива за промене, Прешево
51 Пољопривредна стручна служба Институт Тамиш друштво са ограниченом одговорношћу, Панчево
52 Водопривредно друштво Западна Морава друштво са ограниченом одговорношћу, Краљево
53 Пољопривредна стручна служба Сомбор друштво са ограниченом одговорношћу, Сомбор
54 Пољопривредна стручна служба Врбас друштво са ограниченом одговорношћу, Врбас
55 Пољопривредна стручна служба Сремска Митровица друштво са ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
56 Ревизија сврсисходности - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса
57 Ревизија сврсисходности - Управљање биомасом као обновљивим извором енергије
58 Ревизија сврсисходности - Управљање индустријским отпадним водама
59 Ревизија сврсисходности - Унапређење бициклистичког саобраћаја

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај