Државна ревизорска институција

Одазивни извештаји - обрасци

Овде можете преузети обрасце одазивних извештаја за неправилности/несврсисходности утврђене у свим врстама ревизије које спроводи Државна ревизорска институција:
- Одазивни извештај за ревизију финансијских извештаја и правилности пословања.
- Одазивни извештај за ревизију правилности пословања.
- Одазивни извештај за ревизију сврсисходности пословања.

Одазивни извештаји - 2019. година

Поддокументи

Сектор број 1

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа

Сектор број 3

Р.Бр.
Наслов документа