Државна ревизорска институција

Отворени конкурси

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-831/2020-08 од 19. јуна 2020. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Образац пријаве за радно место бр.1.
Образац пријаве за радно место бр.2.
Образац пријаве за радно место бр.3.
Образац пријаве за радно место бр.4.
Образац пријаве за радно место бр.5.
Образац пријаве за радно место бр.6.
Образац пријаве за радно место бр.7.
Образац пријаве за радно место бр.8.
Образац пријаве за радно место бр.9.
Оглас о јавном конкурсу је објављен у публикацији “Послови” број 887 од 24. јуна 2020. године. Рок за подношење пријава истиче 2. јула 2020. године.Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-801/2020-08 од 12. јуна 2020. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Образац пријаве за радно место бр.1.
Образац пријаве за радно место бр.2, у Крагујевцу.
Образац пријаве за радно место бр.2, у Нишу.
Образац пријаве за радно место бр.3.
Образац пријаве за радно место бр.4.
Оглас о јавном конкурсу је објављен на огласној табли, интернет презентацији и интранет страници Државне ревизорске институције на дан 17. јуна 2020. године. Рок за подношење пријава истиче 2. јула 2020. године.