Државна ревизорска институција

Отворени конкурси

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-2306/2019-08 од 26. новембра 2019. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Образац пријаве за радно место бр.1.
Образац пријаве за радно место бр.2.
Образац пријаве за радно место бр.3.
Образац пријаве за радно место бр.4.
Оглас је објављен на огласној табли, интернет презентацији и интранет страници Државне ревизорске институције на дан 4. децембра 2019. године. Рок за подношење пријава истиче 12. децембра 2019. године.

Обавештење

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак у Државној ревизорској институцији по јавном конкурсу од 4. децембра 2019. године, можете преузети овде.

Листу кандидата који су испунили мерила за избор по јавном конкурсу од 25. септембра 2019. године, можете преузети овде.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак у Државној ревизорској институцији по јавном конкурсу од 25. септембра 2019. године, можете преузети овде.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак у Државној ревизорској институцији по интерном конкурсу од 18. септембра 2019. године, можете преузети овде.

Списак кандидата изабраних у Државној ревизорској институцији по спроведеном интерном конкурсу од 15. августа 2019. године, можете преузети овде.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији од 15. августа 2019. године, можете преузети овде.