Државна ревизорска институција

Отворени конкурси

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1795/2019-08 од 20. септембра 2019. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Изјава о прикупљању података.
Образац пријаве за радно место бр.1.
Образац пријаве за радно место бр.2.
Образац пријаве за радно место бр.3.
Образац пријаве за радно место бр.4.
Образац пријаве за радно место бр.5.
Образац пријаве за радно место бр.6.
Образац пријаве за радно место бр.7.
Образац пријаве за радно место бр.8.
Оглас је објављен на огласној табли, интернет презентацији и интранет страници Државне ревизорске институције на дан 25. септембар 2019. године. Рок за подношење пријава истиче 3. октобра 2019. године.


Интерни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1783/2019-08 од 17. септембра 2019. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст интерног конкурса.
Образац пријаве за РМ у Сектору 2 у Београду.
Образац пријаве за РМ у Сектору 2 у Нишу.
Образац пријаве за РМ у Сектору 2 у Крагујевцу.
Образац пријаве за РМ у Сектору 3.
Образац пријаве за РМ у Сектору 4.
Оглас је објављен на интернет презентацији и интранет страници Државне ревизорске институције на дан 18. септембар 2019. године. Рок за подношење пријава истиче 26. септембра 2019. године.

Обавештење

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак у Државној ревизорској институцији по јавном конкурсу од 25. септембра 2019. године, можете преузети овде.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак у Државној ревизорској институцији по интерном конкурсу од 18. септембра 2019. године, можете преузети овде.

Списак кандидата изабраних у Државној ревизорској институцији по спроведеном интерном конкурсу од 15. августа 2019. године, можете преузети овде.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији од 15. августа 2019. године, можете преузети овде.