Државна ревизорска институција

Остали прописи

Наслов документа
Закон о систему плата запослених у јавном сектору Тип документа: pdf, Величина: 289.03 KB
Закон о рачуноводству Тип документа: pdf, Величина: 296.46 KB
Закон о Народној банци Србије Тип документа: pdf, Величина: 415 KB
Уредба о буџетском рачуноводству Тип документа: pdf, Величина: 233.03 KB
Закон о јавном дугу Тип документа: pdf, Величина: 262.74 KB
Закон о локалној самоуправи Тип документа: pdf, Величина: 344.63 KB
Закон о финансирању локалне самоуправе Тип документа: pdf, Величина: 387.1 KB
Закон о буџетском систему Тип документа: pdf, Величина: 680.55 KB
Закон о јавним набавкама Тип документа: pdf, Величина: 708.33 KB
Закон о јавним предузећима Тип документа: pdf, Величина: 287.94 KB
Закон о раду Тип документа: pdf, Величина: 592.31 KB
Закон о финансирању политичких активности Тип документа: pdf, Величина: 303.71 KB
Закон о здравственом осигурању Тип документа: pdf, Величина: 969.41 KB
Закон о пензијском и инвалидском осигурању Тип документа: pdf, Величина: 576.78 KB
Закон о платама државних службеника и намештеника Тип документа: pdf, Величина: 369.38 KB
Закон о ревизији Тип документа: pdf, Величина: 396.5 KB