Odazivni izveštaji - obrasci

Ovde možete preuzeti obrasce odazivnih izveštaja za nepravilnosti/nesvrsishodnosti utvrđene u svim vrstama revizije koje sprovodi Državna revizorska institucija:
- Odazivni izveštaj za reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja.
- Odazivni izveštaj za reviziju pravilnosti poslovanja.
- Odazivni izveštaj za reviziju svrsishodnosti poslovanja.

Odazivni izveštaji

Poddokumenti

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum